Grytgöls Bruk och Springwire outsourcar lönerna till SoftOne

Grytgöls Bruk och Springwire har sedan tidigare nyttjat Softone HR-system men stärker nu samarbetet och oursourcar sina löner till SoftOne. Grytgöls Bruk har sedan starten på 1600-talet drivit sin verksamhet med koncentration på kvalitet och kundanpassning, en tradition som har vårdats genom seklerna som en grundläggande del i sin företagskultur. Idag är Grytgöls Bruk en […]

Grytgöls Bruk och Springwire har sedan tidigare nyttjat Softone HR-system men stärker nu samarbetet och oursourcar sina löner till SoftOne.

Grytgöls Bruk har sedan starten på 1600-talet drivit sin verksamhet med koncentration på kvalitet och kundanpassning, en tradition som har vårdats genom seklerna som en grundläggande del i sin företagskultur.

Idag är Grytgöls Bruk en av världens ledande leverantörer av tråd med speciell inriktning på svetstråd för krävande tillämpningar inom personbils- och lastbilstillverkning, jordbruks- och skogsbruksmaskiner, byggnadskonstruktion och licenssvetsning. Läs mer. 

Springwire är en av världens ledande fjäder- och pianotrådstillverkare. De producerar den världsledande LETAB-tråden som har de egenskaper som många av världens fjäderproducenter kräver.

Genom att outsourca sina löner till SoftOne får de nu ett alternativ som säkrar kvalitet samtidigt som det sänker kostnaderna.  SoftOne  tar ansvar för att lönerna blir rätt och betalas ut i tid och vi sköter också all statistik och rapportering till olika myndigheter och organisationer.

Vi hjälper dig att hitta rätt