Guldsmedshyttan väljer SoftOne lön i molnet

Global Casting Guldsmedshyttan AB som sedan tidigare har SoftOne Tid har nu valt att utöka med nya SoftOne Lön. Genom bytet får de ett enhetligt HR-system i molnet, med endast en databas och utan kopplingar mot externa system. Med SoftOne får nu Guldsmedshyttan möjlighet att effektivisera processen av bland annat sin planering/schemaläggning, attestering via automat […]

Global Casting Guldsmedshyttan AB som sedan tidigare har SoftOne Tid har nu valt att utöka med nya SoftOne Lön. Genom bytet får de ett enhetligt HR-system i molnet, med endast en databas och utan kopplingar mot externa system.
Med SoftOne får nu Guldsmedshyttan möjlighet att effektivisera processen av bland annat sin planering/schemaläggning, attestering via automat attest, samt tidsregistrering med RFID. Det finns betydande kostnads- och tidsbesparingar i att hela löneprocessen nu genomförs i ett och samma system.

Vinster med SoftOne HR-system

  • Framtidssäker molntjänst Planering/Schema, Tid, Stämpelklocka & Lön i ett system!
  • Tidsbesparing med automatattester
  • Massregistrering av transaktioner
  • Synkroniserad tidstämpling – fokusera enbart på avvikelser
  • Preliminär lönekostnad vid planering
  • Minskad administration

Om Gulsmedshyttan

Gjuteriet i Guldsmedshyttan ligger på anrik mark. Området är känt för sin silver- och järnbrytning sedan 1400-talet. Nuvarande gjuteri byggdes 1962 och under senare år har betydande investeringar genomförsts bl. a. två nya Otto Juncker induktionsugnar på 25 ton vardera år 2010.

Guldsmedshytte bruk ägdes av Sandvik 2001 då det avyttrades till Wind Cast Group och en omställning av produktionen mot vindkraftindustrin påbörjades.  Under de senaste 10 åren har verksamheten i Guldsmedshyttan fokuserat starkt på säkerhet och kvalitet och på att införa Lean i produktionen. Detta intensiva fokus har gjort Global Castings Guldsmedshyttan till en industrialiserad verksamhet med mycket höga prestanda avseende säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Mer om Gulsmedshyttan> 

Vi hjälper dig att hitta rätt