ICA-butiker tar nästa steg

ICA Sverige har cirka 1300 butiker. Nu rullar digitaliseringen ut och om tre år räknar man att en stor andel av dem har gått över till molntjänsten SoftOne GO. Med det följer revolutionerande möjligheter att exempelvis automatisera fakturaflödet och optimera bemanningen. SoftOne har avtal med ICA Sverige sedan 2003 runt affärssystemet och under  slutet av […]

ICA Sverige har cirka 1300 butiker. Nu rullar digitaliseringen ut och om tre år räknar man att en stor andel av dem har gått över till molntjänsten SoftOne GO. Med det följer revolutionerande möjligheter att exempelvis automatisera fakturaflödet och optimera bemanningen.

SoftOne har avtal med ICA Sverige sedan 2003 runt affärssystemet och under  slutet av 2016 tecknade SoftOne ytterligare ett avtal med ICA Sverige  för SoftOne GO HR med tid, schema och bemanning. Under 2017 har 160 butiker gått över till HR-systemet.

Referensgrupp från ICA deltar i utvecklingen.

Nu fortsätter det gemensamma arbetet tillsammans med en referensgrupp med fem utvalda ICA Maxi och ICA Kvantumbutiker i syfte att ytterligare förenkla och förbättra funktionaliteten.

Bemanningsoptimering kan revolutionera detaljhandeln

Att sätta scheman är ingen enkel uppgift och det är mycket man måste ta hänsyn till. Utifrån ICAs behov har SoftOne utvecklat en ny modul under SoftOne GO HR : Bemanningsoptimering. Här läggs alla variabler i i en ”optimeringssnurra”. När väl ett schema är skapat är det sen enkelt att göra slutliga justeringar med ”drag and drop”.  Det handlar om rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Vi hjälper dig att hitta rätt