ICA-handlarna väljer SoftOne HR

SoftOne har tecknat ramavtal med ICA Sverige avseende Molntjänsten SoftOne HR med tid, schema och bemanning, med syftet att förse ICA Handlarna med ett effektivt verktyg. Samarbetet med ICA omfattar att SoftOne utvecklar kompletterande funktionalitet för Bemanningseffektivisering och Integration för Försäljningsstatistik. SoftOne har även åtagit sig att följa ISO27001 säkerhetsstandards inklusive att säkerställa de helt […]

SoftOne har tecknat ramavtal med ICA Sverige avseende Molntjänsten SoftOne HR med tid, schema och bemanning, med syftet att förse ICA Handlarna med ett effektivt verktyg. Samarbetet med ICA omfattar att SoftOne utvecklar kompletterande funktionalitet för Bemanningseffektivisering och Integration för Försäljningsstatistik. SoftOne har även åtagit sig att följa ISO27001 säkerhetsstandards inklusive att säkerställa de helt nya kraven runt kommande EU lagstiftning, benämnd GDPR.
SoftOne AB (publ) har tecknat avtal med ICA Sverige AB (publ) runt SoftOnes Molntjänst SoftOne HR för Tid, Schema och Bemanning för ICA Handlarna. Tjänsten nyttjas idag av cirka 100 ICA Handlare i Sverige.

– Vi är mycket glada och stolta över samarbetet med ICA Sverige runt SoftOne HR-system för tid, schema och bemanning. Vi kommer nu att säkerställa ICAs högt ställda säkerhetskrav och uppfylla den nya EU lagstiftningen i god tid före lagens ikraftträdande. Detta kommer inte bara ICA handlarna tillgodo utan samtliga våra kunder kan känna en trygghet med SoftOne Molntjänst och SoftOne som leverantör i detta så känsliga och viktiga regelverk, säger Håkan Lord, koncernchef SoftOne Group. 

– En effektivare bemanningsplanering och scheman sparar tid för bemanningsansvarig och sänker kostaden för butiken vilket ökar konkurrenskraften. Rätt bemanning ger också en bättre och effektivare arbetsmiljö, säger Per-Johan Åkerberg, produktägare HR-system SoftOne.

Implementeringen av molntjänsten kommer att ske successivt. Målsättningen är att det kompletta paketet ska lanseras hösten 2017.

ICA har mycket högt ställda krav på säkerhet och har tidigt förberett sig inför den nya EU lagstiftningen rörande personlig säkerhet, benämnd GDPR (General Data Protection  Regulation). SoftOne har åtagit sig att uppfylla den nya lagstiftningen i god tid inför att den nya lagen träder i laga kraft fr o m 25 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta Håkan Lord, CEO SoftOne Group, hakan.lord@softone.se

Vi hjälper dig att hitta rätt