Intervju med Mika Liias, VD och ägare av MakeUpStore

Den välkända sminkkedjan MakeUpStore har sedan många år tillbaka outsourcat sin lönehantering till SoftOne. Då bolaget är måna om att digitalisera och förenkla sina system och processer har de även valt att ansluta sig till det molnbaserade tids- och lönesystemet SoftOne GO. Här berättar Mika Liias om deras digitaliseringsmål, resultaten de uppnått med sina insatser och bakgrunden till de beslut de tagit.

Intervju med Mika Liias, VD och ägare av MakeUpStore

MakeUpStore digitaliserar, förenklar och växer sin verksamhet

Mika Liias är VD och grundare av MakeUpStore
Janerik Henriksson/TT

Den välkända sminkkedjan MakeUpStore har sedan många år tillbaka outsourcat sin lönehantering till SoftOne. Då bolaget är måna om att digitalisera och förenkla sina system och processer har de även valt att ansluta sig till det molnbaserade tids- och lönesystemet SoftOne GO. Här berättar Mika Liias om deras digitaliseringsmål, resultaten de uppnått med sina insatser och bakgrunden till de beslut de tagit.

Hur har er digitaliseringsresa sett ut?

Vi har sedan ett par år tillbaka tittat på hur vi som företag kan effektivisera vår verksamhet i alla led. Vi började med att titta på lön och personalhantering som är väldigt viktiga delar av vår verksamhet. Här valde vi först att anlita en extern lönebyrå. De hade hand om vår lönehantering där vi försåg dem med underlag för att månatligen göra lön, bokföring och rapportering till Skatteverket. Det fungerade bra, med krävde mer resurser från oss än vi trodde. Vi började därför titta på andra alternativ. Det var då vi kom i kontakt med SoftOne som tog över som administratör för vår lönehantering via deras avdelning för löneoutsourcing. Det var enkelt och smidigt och en lösning som passade oss bra i den fas vi var i då.


Varför valde ni att även börja använda SoftOne GO Tid & Lön?

Det var ett givet nästa steg i vår digitalisering att gå fullt ut med SoftOne och utvidga vårt användande av SoftOne GO till fler av deras moduler. Eftersom vi redan var igång med löneoutsourcing via SoftOne GO och därmed hade all data i systemet gick det smidigt att komma igång med Tid och Lön i samma system. Den främsta anledningen till att vi valde att även börja använda dessa delar av systemet var framförallt att kostnaden hölls nere och vi fick en större helhet.


Vad är er upplevelse av SoftOne GO Tid & Lön?

Vi har inte varit igång så länge med både Tid och Lön i SoftOne GO. Lönen som betalades ut i november var vår första månad där vi nyttjar helheten. Den support och uppbackning vi har fått har varit mycket bra. Även om vi inte varit igång länge så känner vi känner redan att detta kommer att underlätta. Vi jobbar alla i samma system vilket innebär stora tidsbesparingar. Enkelheten och säkerheten är väldigt viktiga delar i vår digitalisering och det känner vi att vi får med SoftOne GO.


Vad är de största vinsterna?

På sikt kommer detta bespara oss administrativt arbete och leda till att vi får en så effektiv tid- och lönehantering som möjligt. Tillgängligheten finns där och gör att vi som arbetsgivare kan besvara frågeställningar från vår anställda med en kort svarstid och korrekta uppgifter. Genom att sköta tid- och lönehanteringen själva i ett och samma system blir vårt arbete enklare, effektivare och ger oss en överblick.

Vi hjälper dig att hitta rätt