Lansering av SoftOne GO 2.1 skapar nya möjligheter i affärssystemet

Lyckohjulet representerar det moduluppbygda affärssystemet SoftOne GO med Bemanning, Tid, Lön, Ekonomi, Försäljning och Projekt.

Projektet SoftOne GO 2.1 lanserades den 1:a april. Projektet inkluderar alla nyheter som släppts under tidsperioden 29 oktober 2019 till och med 1 april 2020, och är med andra ord ett projekt som vi har jobbat med sedan lanseringen av SoftOne GO 2.0. Projekt SoftOne GO 2.0 inbegrep en helhetsuppdatering av affärssystemet, såväl användarupplevelse, kundnytta och design. SoftOne GO 2.1 är en fortsättning på det arbetet, där vi höjer kundupplevelsen och ekosystemet runt affärssystemet ännu en nivå.

Leveranserna av projektet har successivt släppts för användarna av molntjänsten under de senaste månaderna och i releasen den 1: a april släpptes den sista funktionaliteten. Funktionaliteten berör plattformen SoftOne GO och samtliga moduler av affärssystemet; Bemanning, Tid, Lön, Ekonomi, Försäljning och Projekt. Exempel är;

 • Strategisk, taktisk och operativ schemaplanering
 • Ett förnyat gränssnitt i SoftOne GO mobilapplikation för iPhone och Android
 • En ny mappstruktur och förbättrad navigering i ovan nämnda app
 • Möjlighet till effektiv justering av samtliga anställdas löner i SoftOne GO Lön
 • Dokumenthantering knuten till anställningsuppgifter och en utökad vakanshantering i SoftOne GO Bemanning
 • Uppföljning av min- och maxvärden på saldon i SoftOne GO Tid
 • Inkludering av bilagor vid kopiering av offert, order, avtal och kundfaktura i SoftOne GO Försäljning
 • Funktionen för betalstatus är utbyggd i SoftOne GO Ekonomi
 • Konteringsdimension visas numera i SoftOne GO Projekt
 • Funktionen för Dokumenthantering och GO Mail har utökats i SoftOne GO Plattformen
 • Prestandaförbättringar i alla moduler

Projektet SoftOne GO 2.1 innehåller en stor mängd uppdateringar. Information och beskrivningar över samtlig ny funktionalitet finns samlat i en pdf på 154 sidor som finns publicerad i SoftOne Akademi. Du hittar den via länken här.

SoftOnes kunder förses löpande med information om nya funktioner via våra Releasenyheter. I samband med den här stora lanseringen genomför vi Kundlyftet, en kostnadsfri digital utbildningsinsats. Där får kunderna möjlighet att ta del av nyheter och instruktioner för hur de bäst ska kunna tillämpa de nya funktionerna för att gynna sin verksamhets tillväxt. De kan även tillgodogöra sig stöd i form av filmer, handböcker och specialanpassade utbildningar.

SoftOne GO utvecklas ständigt. Att hålla sig uppdaterad om nya funktioner är avgörande för att kunna utnyttja den fulla potentialen i SoftOne GO.

”SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för våra kunder. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder och majoriteten av delarna i projektet är baserade på önskemål vi fått från våra användare”, säger Håkan Lord, CEO och grundare av SoftOne Group.

Läs mer om projektet i SoftOne Akademi, länk eller boka en företagsspecifik genomgång via konsult@softone.se.