”Mina 100 första dagar” med Joel Köhl, VD för SoftOne Sverige

De 100 första dagarna som VD lär vara de viktigaste. I den här artikeln reflekterar Joel Köhl, VD för SoftOne Sverige, över sina och de speciella omständigheter som påverkat hans första tid.

De 100 första dagarna som VD lär vara de viktigaste. Man lär känna sina medarbetare, verksamheten och sina kunder. Man förstår vilka värden man skapar, vilka problem man löser, vilka tjänster man utför och har möjlighet att reflektera kring den värld företaget opererar inom.

Det speciella med vår samtid är att ingenting längre är som det var. Alla sanningar jag hade med mig in i den nya tjänsten har tagit sig en törn, något som jag såväl som alla andra snabbt har behövt acceptera. Affärer och möten görs inte nödvändigtvis vid sittande bord, du har inte daglig närvaro tillsammans med dina medarbetare. Gamla affärsmodeller testas hårt och företag kämpar febrilt för överlevnad i denna nya tid.

För mig var det väldigt viktigt att vi var ordentligt positionerade för digital verksamhet, att vi var online på alla sätt. Det var också viktigt att vi bibehöll momentum framåt och att vi inte blev paralyserade av stundens allvar, både för oss själva och för våra kunder. Vi ökade vår närvaro ut mot marknaden och utökade fokuset på vår digitala verksamhet. Vi släppte det gamla. Vi såg till att vi snabbt kunde fånga upp mikrotrender och framförallt, göra något åt dem. Dessa mikrotrender har nu blivit till större trender och vi ser behov skifta väldigt snabbt. Som leverantör av affärskritiska och affärsstödjande tjänster måste vi förstås vara i framkant. Det initiala skiftet har våra medarbetare klarat riktigt bra och vi har evolverats som företag.

Responsen från marknaden har varit positiv och SoftOne som företag befinner sig just nu i tillväxt. Aktiviteten i vår molntjänst har under kvartal två stigit tresiffrigt. De senaste månaderna har präglats av hårt arbete och osäkerhet. Det hårda arbetet kommer bestå, men osäkerheten lättas nu upp. Jag tittar framåt med en positiv känsla inom mig. Ser fram emot en skön sommar och önskar att alla som läser detta får det också.

Vi hjälper dig att hitta rätt