Möjlighet till anstånd med skattebetalning

Krävs åtgärd i SoftOne GO? Nej, du ska fortsätta att rapportera som vanligt.

Senast uppdaterad: 2020-03-30

Uppskjuten betalning av skatt, arbetsgivaravgift och moms ska gälla ett år. Rapportering sker som vanligt, men arbetsgivaren söker anstånd om betalning hos Skatteverket. Observera att skyldigheten att lämna skattedeklaration varje månad gäller även om du söker anstånd. Källa och mer information.

Vi följer utvecklingen löpande och informerar er om eventuella förändringar som påverkar ert arbetssätt i SoftOne GO enligt bästa förmåga. Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra Produktspecialister genom ordinarie kontaktvägar och via vårt Digitala Kundcenter.