Möt Tina Aspeqvist

SoftOne har ett erfaret konsultteam som arbetar för att implementera och utbilda SoftOnes kunder. Här får du träffa en av våra konsulter, Tina Aspeqvist, som nyligen började arbeta hos oss som verksamhetskonsult med fokus på Tid och Bemanning.

Möt Tina Aspeqvist

Tina Aspeqvist arbetar som verksamhetskonsult med fokus på Tid och Bemanning på SoftOne.

SoftOne har ett erfaret konsultteam som arbetar för att implementera och utbilda SoftOnes kunder. Här får du träffa en av våra konsulter, Tina Aspeqvist, som nyligen började arbeta hos oss som verksamhetskonsult med fokus på Tid och Bemanning.

Vem är du?

Jag är verksamhetskonsult och jobbar främst med modulerna Tid och Bemanning för våra kunder inom handeln och dagligvaruhandeln. Jag har bred erfarenhet av rollen som konsult då jag arbetat länge inom både HR, Ekonomi och Lön.

Hur skulle du beskriva din roll?

Min roll är att hjälpa kunden att förstå systemet och tillsammans med kunden bygga och anpassa det utifrån deras specifika behov. Vi på konsultavdelningen tar över kunden direkt när ett avtal signeras och hjälper dem hela vägen tills de är fullt utrullade.

Dina tips för en lyckad implementation

  • En förutsättning för ett lyckat projekt är att vi på SoftOne lyckas möta slutanvändarnas behov och förväntningar. Därför är tydlig kommunikation avgörande.
  • Ett lyckat projekt bygger på engagemang från alla inblandade deltagare. Kunden och vi gör implementationen tillsammans, och det är viktigt att alla projektmedlemmar jobbar mot en gemensam målbild.
  • För mig är det viktigt att förstå kundens verksamhet och dennes utmaningar och att jag kan bidra med min expertkunskap. Därför är det viktigt med relationen till kunden, både formellt och informellt.
  • Vi arbetar utefter en beprövad implementationsprocess där det första steget är att ta fram en tydlig kartläggning och projektplan. Det är viktigt att den här delen görs ordentligt då det är avgörande för att projektet ska lyckas.

Vi hjälper dig att hitta rätt