Nya generationens lönesystem är här – och det fungerar

SoftOne designade sitt lönesystem med visionen att något måste göras annorlunda, något som på riktigt kunde skapa förändring för Sveriges löneadministratörer. Genom att rita om ”lönekartan” kunde administrationen minska och genom att flytta en del av arbetet ut i verksamheten med hjälp av digitala verktyg kunde lönerollen förändras i grunden.

”SoftOnes Lönesystem utvecklades med målet att lönespecialisterna skulle kunna utnyttja sin kompetens på ett annat sätt genom att låta systemet göra jobbet åt dem. Ett lönesystem som kunde göra dem till lönecontrollers.”

Resultatet blev bättre än vi kunnat tro
Genom att låta merparten av lönen att beräknas redan i tidssystemet, helt automatiskt, försvann mycket av det administrativa jobbet i lönesystemet. Lönecontrollern kunden fokusera på mer tankeintensiva processer och behovet för att justera allt som blev fel in blev mycket mindre.

Många positiva effekter
Verksamheten och ekonomiavdelningen kunde helt plötsligt se sin lönedata i realtid. Man fick helt andra möjligheter att följa upp sina siffror. Blev något fel kunde merpartern av justeringarna göras redan i tidsystemet. Och enbart där. Justeringarna slog automatiskt igenom i lönesystemet utan extra handpåläggning. Lönesystemet tog hänsyn till det nya förutsättningarna, återbetalade och justerade även bakåt i tiden. Lönecontrollern bevakar förloppet, men behöver inte göra något aktivt.

Den nya generationens löneroll
Mycket av de enformiga och tidskrävande arbetsuppgifterna försvann och lönerollen kunde utvecklas. Lönefunktionen blev med rätt digitala lönesystem extremt effektiv i jämförelse med traditionella system. Den klarade fler löner till en oförändrad arbetsbelastning. Verksamheten och ekonomin utvecklades dessutom bättre när lönedatan flödade snabbare.

Nya tider ställer nya krav
I dessa tider kommer trycket på företagen att hitta nya, bättre, billigare och mer digitala lösningar att accelerera – digitala system som skapar värden på riktigt. Landets lönechefer och lönefunktioner få ut mer av sitt arbete istället för att lägga all sin tid på administration. De kan och ska ställa andra krav idag, och vi möter kraven med SoftOne GO Lön

Nya generationens lönesystem

  • AVSEVÄRT MINSKAD ADMINISTRATION
  • FÖRFLYTTNING AV RAPPORTERING UT I VERKSAMHETEN
  • LÖNEADMINISTRATIONEN KLAR REDAN NÄR SCHEMAT ÄR LAGT
  • ÖVERBLICK ÖVER LÖNEKOSTNADER I REALTID
  • MÖJLIGHET ATT JUSTERA RETROAKTIVT OCH PLANERA FRAMÅT
  • LÖNESPECIFIKATIONER DIREKT I MOBILAPPEN
  • ANVÄNDARVÄNLIGT SYSTEM I MOLNET

Vill du lära dig mer om SoftOne? Boka en kostnadsfri demo så visar vi hur det skulle fungera för din verksamhet.

Vi hjälper dig att hitta rätt