Öppet brev från Anki Cronås: Jag är oändligt tacksam för det stöd jag fått under en svår tid

Jag känner en oändlig tacksamhet som jag behöver få ur mig, som jag vill dela med världen men i synnerhet med min arbetsgivare SoftOne. För snart ett år sedan var jag med om en olycka som vände upp och ner på mitt liv. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka alla mina kollegor och mina chefer på SoftOne för allt det stöd och den uppbackning jag fått under den här tiden.

Öppet brev från Anki Cronås, medarbetare på SoftOne

Ett stort tack till SoftOne för det stöd jag fått under en svår tid

Jag känner en oändlig tacksamhet som jag behöver få ur mig, som jag vill dela med världen men i synnerhet med min arbetsgivare SoftOne. För snart ett år sedan var jag med om en olycka som vände upp och ner på mitt liv. Vägen tillbaka har varit lång och tung, och jag är fortfarande inte helt framme, även om jag är på god väg.

Jag var involverad i ett av företagets största projekt genom tiderna när mitt fokus ändrades och jag istället fick påbörja min rehabiliteringsresa. Från första stund har SoftOne stöttat mig och försäkrat mig om att de har alla projektets delar under kontroll och de löser allt som krävs för projektet framgång, så att jag med gott samvete enbart fick fokusera på att bli frisk. Det är inte en självklarhet. De tog bort all den stress och press som en sådan situation hade kunnat innebära och jag har fått komma tillbaka på de villkor som mitt tillstånd krävt.

Jobbet har fortsatt varit en viktig del i mitt liv och mitt tillfrisknande och trots ändrade förutsättningar har SoftOne på ett häpnadsväckande omtänksamt sätt anpassat arbetsuppgifterna efter mina förutsättningar och mitt välmående. De har tagit fram en flexibel och lösningsorienterad rehabiliteringsplan som utvecklats i samråd med mitt neurologteam och Försäkringskassan. Mitt neurologteam har även de fascinerats och hyllat SoftOne för deras föredömliga hantering av min arbetsträning.

Jag har fått skynda långsamt och har flera gånger blivit hemskickad då min vilja att komma tillbaka bitvis varit starkare än vad mitt hälsotillstånd egentligen tillåtit. Även då min rehabiliteringsresa tagit längre tid än jag hoppats på har jag aldrig känt någon press eller prestationskrav, då mitt välmående alltid satts i första hand.

Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka alla mina kollegor och mina chefer på SoftOne för allt det stöd och den uppbackning jag fått under den här tiden. Varje dag jag kan ta mig till jobbet ger mig en sådan lycka och tack vare det stöd jag fått från SoftOne känner jag en tillförsikt inför framtiden. Idag vet jag att jag kommer att komma tillbaka helt, som en starkare och klokare person.

Vi hjälper dig att hitta rätt