Förändringar gällande sjuklön

Krävs åtgärd i SoftOne GO? Nej, ingen åtgärd krävs. Arbetsgivaren söker sedan ersättning för detta i efterhand.

Senast uppdaterad: 2020-05-07

Staten tar sjuklöneansvaret i två månader. Detta gäller tillfälligt, från och med den 1 april till och med den 31 maj i första hand. Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås (den 7/5) att förlängas så att även juni och juli omfattas. Utbetald sjuklön går via Skattedeklarationen/AGI-filen till Skatteverket som vanligt och ersätts av Försäkringskassan. Källa och mer information.

Vi följer utvecklingen löpande och informerar er om eventuella förändringar som påverkar ert arbetssätt i SoftOne GO enligt bästa förmåga. Har du några frågor är du välkommen att kontakta våra Produktspecialister genom ordinarie kontaktvägar och via vårt Digitala Kundcenter.