Regeländringar: Stöd för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter i SoftOne GO

Krävs åtgärd i SoftOne GO? Ja, och stödet för detta har utvecklats i systemet, levererat den 1/4. Mer information i Releasenyheterna. ”Att få stöd för de förändringar för arbetsgivaravgifter som myndigheterna tillfälligt infört har SoftOne agerat snabbt. Många av våra kunder har ett akut behov då de börjar med sina löner redan nu på fredag. […]

Krävs åtgärd i SoftOne GO? Ja, och stödet för detta har utvecklats i systemet, levererat den 1/4. Mer information i Releasenyheterna.

”Att få stöd för de förändringar för arbetsgivaravgifter som myndigheterna tillfälligt infört har SoftOne agerat snabbt. Många av våra kunder har ett akut behov då de börjar med sina löner redan nu på fredag. Vårt primära fokus under den rådande krisen är att kunna stötta våra kunder till 100%. Vi är därför stolta över hur snabbt vi kunde utveckla stödet för detta, och ta fram dokumentation för kunderna för att kunna utnyttja lättnaden av sociala avgifter omedelbart”, säger Håkan Lord, CEO & Grundare av SoftOne Group.

Stöd för regeringens förslag kring tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgiften upp till 25 000 kr för upp till 30 anställda per företag finns i SoftOne GO.
  • På anställdakortet finns nu en bock under fliken Arbetsgivaravgift vid namn ”Första anställd”.
    • Denna bock går endast att bocka i för upp till 30 anställda per företag.
  • I löneberäkningen kommer anställda markerade med detta endast få beräknad arbetsgivaravgift på 10,21% upp till 25 000kr. Överstigande bruttolön kommer beräknas på ordinarie arbetsgivaravgift.
    • Exempel: Om en anställd tjänar 30 000kr kommer arbetsgivaravgiften beräknas på 10,21% för de första 25 000 kr och det överstigande beloppet på 5 000 kr kommer beräknas på ordinarie arbetsgivaravgift
  • I dagsläget gäller denna beräkningsförändring fram till junis löneperiod. Därefter kommer ordinarie arbetsgivaravgift beräknas per automatik. Vi håller oss uppdaterade om det görs förändringar här.
  • I arbetsgivardeklarationen kommer även anställda markerade som ”Första anställd” markeras med ett kryss i fältkod 062

Senast uppdaterat 2020-04-02.

Vi hjälper dig att hitta rätt