SoftOne® Business Solutions är startskottet för ett nytt försäljningsfokus och en ökad satsning på affärsfrämjande kundrelationer

Med den strategiska satsningen SoftOne® Business Solutions antar SoftOne ett nytt digitalt förhållningssätt till försäljning och kundrelationen där partnerskap står i fortsatt fokus. Samtidigt förstärks säljstyrkan med tre kundorienterade säljkrafter.

SoftOne har en stark tradition inom bland annat affärsområdena handel och hantverkare där företaget byggt upp stora marknadsandelar under SoftOnes 35 år i branschen. Flera stora kedjor och aktörer har valt att ingå ett partnerskap med SoftOne under senare år, bland andra ICA Sverige, Axfood och Elkedjan. De stora aktörerna på marknaden har utvecklat SoftOne som företag och även bidragit till utvecklingen av det molnbaserade affärssystemet SoftOne GO. I takt med att allt fler företag inom andra branscher fått upp ögonen för SoftOnes molntjänst genomförs satsningen SoftOne® Business Solutions.

SoftOne® Business Solutions är uppdelat i tre delar, där behoven av affärsstöd skiljer sig åt mellan verksamhetstyperna storkundssegmentet, kedjor och hantverkare. SoftOne® Business Solutions är en satsning för att möta efterfrågan från de identifierade kundgrupperna via partnerskap, digital försäljning och rådgivning.

”Företagen har börjat närmar sig övriga samhället i efterfrågan på tjänster, relation och upplevelser. Vi måste kontinuerligt utvecklas och tänka nytt för att vara anpassade för morgondagen”

Joel Köhl
CEO SoftOne Sverige AB

Utökat team med fokus på att driva digitalisering
SoftOne® Business Solutions drivs av Joel Köhl, CEO för SoftOne Sverige AB. Inom ramen för SoftOne® Business Solutions har flera erfarna säljare tillsatts. SoftOne® Business Solutions drivs av ett kompetent team av affärsorienterade säljkrafter med gedigen branschkunskap och fokus på digitalisering och förändringsledning.

I teamet ingår Lina Brådhe, Johan Edén, Hans Lindholm, Michael Pfeiff och Rijad Smajlovic. Även SoftOnes grundare Håkan Lord är en kraft som nyttjas inom ramen för SoftOne® Business Solutions.

Partnerskap och ett nära samarbete driver SoftOnes kundfokus
SoftOnes vision är att skapa tillväxt för sina kunder. Det görs i nära samarbete med kunderna, där bland annat referensgruppsmöten och kundevent arrangeras. SoftOne erbjuder också upparbetade kommunikationsflöden via supportavdelningen Service & Kvalitet. Kunddialogen skapar en plattform för erfarenhetsutbyte, där man tittar på verksamheternas behov och lägger en plan för hur dessa behov ska kunna tillgodoses via nyutveckling i affärssystemet.

”Att investera i ett affärssystem är ett långsiktigt åtagande. Kunderna behöver en partner, som kan skapa trygghet och dela kompetens om de möjligheter som ett affärssystem kan medföra. Nätverkande och dialogbaserat kundfokus är därför en viktig aspekt av den nya försäljningssatsningen. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten kring digitalisering och möjligheterna med molnteknologin”, fortsätter Joel Köhl.

Om SoftOne Group
SoftOne Group är ett nordiskt bolag grundad 1985 som erbjuder molntjänsten SoftOne GO Affärssystem. SoftOne GO omfattar såväl moduler inom försäljning och ekonomi som projektredovisning, logistik, HR och lön och är den ledande helhetslösningen som molntjänst på den nordiska marknaden. Bland kunderna finns ICA, Elkedjan, Mathem, Tele2 butikerna, Instalco med flera inom detaljhandeln, service- och hantverksföretag och redovisningsbyråer.

Vi hjälper dig att hitta rätt