SoftOne Digitaliseringspris 2021

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt […]

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade för några år sedan. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt öka kunskapen och förståelsen runt digitalisering och tillsammans med våra vinnare bidra till att förenkla och medvetandegöra viktiga erfarenheter inför de digitaliseringsresor som andra företag står inför.

Årets Digitala Resa

Priset för Årets Digitala Resa går till Coop Färingsö

Motiveringen lyder:

Coop Färingsö har utnämnts som vinnare av årets digitala resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Som en av de första kunderna av SoftOne GO Lön har de med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd. Dessa har utvecklats med tid, bemanning och lön till ekonomi och automatiserade fakturaflöden för att optimera förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets Digitala Vinnare

Priset för årets digital vinnare går till M-Konsult & Utbildning i Östersund

Motiveringen lyder:

M-Konsult & Utbildning Östersund AB har utnämnts till årets digitala vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit vara på funktionaliteten i affärsplattformen SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de väsentligt ökat sin verksamhets ekonomiska och administrativa vinster för såväl redovisningsbyrån som alla sina klienter, och samtidigt varit bidragande i systemets utveckling.

Nomineringen för 2022 är nu öppen – nominera nu!

                                                   

Coop Färingsö   
M-Konsult & Utbildning i Östersund

Vi hjälper dig att hitta rätt