SoftOne GO – Ett komplett molnbaserat affärssystem som stärker användarens konkurrenskraft

SoftOne Group är en av Nordens ledande leverantörer av molnbaserade affärs- och HR-system. SoftOne erbjuder en modulbaserad SaaS-lösning som befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant. Med SoftOne GO kan företag välja en helhetslösning eller handplocka specifika moduler utifrån sina individuella behov.

Intervju med Ekonomibladet

SoftOne GO – Ett komplett molnbaserat affärssystem som stärker användarens konkurrenskraft

SoftOne Group är en av Nordens ledande leverantörer av molnbaserade affärs- och HR-system. SoftOne erbjuder en modulbaserad SaaS-lösning som befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant. Med SoftOne GO kan företag välja en helhetslösning eller handplocka specifika moduler utifrån sina individuella behov.

SoftOne är en ledande systemleverantör till främst hantverkare, och detaljhandelssektorn. SoftOne är ett plattformsoberoende molnbaserat affärs- och HR-system som användaren enkelt kan koppla upp sig till via surfplattan, datorn eller mobiltelefonen.

SoftOnes mission är att genom digitalisering möjliggöra ökad konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt för företagets kunder.

Vi har funnits på marknaden sedan 1985 och var därmed tidigt ute med att utveckla den här typen av system. Vår tanke var redan från start att erbjuda ett komplett systemstöd genom att samla allt företag behöver i ett och samma system, alltifrån lön till ekonomi och försäljning. Vår vision är att genom digitalisering möjliggöra ökad konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt för våra kunder. Med vår systemlösning kan vi följa kunden långsiktigt. Vi kan växa tillsammans med dem och utöka funktionaliteten i takt med att behoven skiftar”, säger Håkan Lord, VD och grundare av SoftOne Group.

Med fortsatt expansion på agendan

”Nu ser vi att uppemot nittio procent av våra drygt 70 000 användare nyttjar SoftOne GO via sina mobiltelefoner. Vi investerar därför mycket i utveckling som ytterligare ska förstärka och förenkla användarupplevelsen för våra kunder”, säger Håkan Lord.

Antalet SoftOne GO-användare ökar kontinuerligt och fortsatt expansion står på agendan

Håkan Lords ambition är att bolaget på tre till fem års sikt ska ha dubblerat sin storlek. Målsättningen är dessutom att man då ska ha stärkt SoftOnes position på den Nordiska marknaden.

Håkan Lord

Bor: Stockholms innerstad
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan
Familj: Fru, 5 barn varav 2 bonusbarn
Drivkraft: Teknologisk utveckling och ledarskap
Fritidsintressen: Ridning, skärgården och resor

Vi har funnits på marknaden sedan 1985 och var därmed tidigt ute med att utveckla den här typen av system.

Håkan LordVD och grundare av SoftOne Group

Vi hjälper dig att hitta rätt