SoftOne GO Mobilapp utvecklas för att främja skrivbordsoberoende

Dagens digitala verktyg öppnar upp för nya arbetssätt. Många av SoftOnes kunder och användare av affärssystemet SoftOne GO vittnar om nyttan med affärssystemets mobilapplikation. Att kunna sköta sina arbetsrutiner och hålla en nära kontakt med övrig organisation direkt i mobilappen skapar delaktighet, snabbhet och effektivitet. Det ställer höga krav på de digitala verktygen och SoftOne fortsätter att investera kraftfullt i att ytterligare förbättra förutsättningarna för Sveriges ”deskless”-arbetare.

SoftOne GO mobilapp, som i stor utsträckning innehåller samma funktionalitet som den plattformsoberoende webblösningen, används i det dagliga, operativa arbetet av uppskattningsvis 65 000 anställda och chefer ute bland Sveriges företag, butiker och verksamheter. Anställda och chefer som inte främst är knutna till ett kontor, utan har mer flexibla arbetsrutiner ute på fältet eller butiksgolvet. Vi ser samma trend och behov av ökad flexibilitet och rörlighet som kräver understöd av mobila verktyg även inom olika arbetsgrupper på och utanför det traditionella kontoret.

Mobilen understödjer inte bara tillgänglighet utan även ökad delaktighet ute i verksamheten; så kallat management by walking. Mobilappen ger möjlighet att löpande sköta administration och kommunikationen som administrera leverantörsfakturor och tider, följa upp projekt. hantera passbyten, osv, samtidigt som du som chef rör dig flexibelt ute bland personalen.

SoftOne satsar på mobilapplikationen med utveckling av bland annat nytt gränssnitt och ny funktionalitet för förbättrad användarupplevelse och ökad användarnytta. Thomas Tuomenoksa, utvecklare på SoftOne, är specialiserad på apputveckling.

Investeringar för att stödja Sveriges ”deskless”- arbetsstyrka

Trenden med ”deskless” har vuxit sig stark de senaste åren. Det mobila arbetssättet är sedan länge väletablerat inom bland annat den stora gruppen av servicepersonal och installatörer som använder mobilappen SoftOne GO för att sköta sitt dagliga arbete. Trenden har nu vuxit och sprider sig till ett snabbt ökande antal branscher och befattningar inom företagen.

Vad är egentligen ”deskless”-anställda?
Enkelt beskrivet är det någon som inte arbetar enbart vid ett skrivbord utan främst är aktiv ute i verksamheten eller på fältet. Det kan låta som en simpel beskrivning, men det här är en grupp som består av miljoner anställda inom några av de viktigaste branscherna och industrierna vi har; hälsovård, jordbruk, handel, hotell- och restaurang, bygg-, utbildnings och transportindustrin. Den här gruppen utgör hela 80% av den globala arbetsstyrkan enligt Forbes och enligt samma källa är dessa branscher historiskt sett underprioriterade i den tekniska utvecklingen. Även inom branscher med mer traditionellt skrivbordsbundna arbetsplatser ser vi en trend mot mer aktivitetsbaserade arbetsplatser som också tyder på en utveckling mot rörligare och mer flexibla arbetssätt. Behoven av moderna och effektiva digitala hjälpmedel som stödjer såväl anställda som chefer var de än befinner sig är med andra ord stora.

Hur kan digitala arbetsverktyg som SoftOne GO mobilapp förbättra arbetet för Sveriges ”deskless”-anställda och chefer?

  • Ökad produktivitet då man smidigt kan utföra sina uppgifter direkt i appen
  • Tillgänglighet, då allt som behövs för att sköta administrationen av sitt arbete alltid är tillgängligt i mobilen var man än befinner sig.
  • Kostnadsbesparingar, då appen leder till tids- och effektivitetsbesparingar i alla led inom organisationen.
  • Minskad administration för såväl anställda som systemadministratörer och chefer.
  • Ökade kommunikationsmöjligheter, något som är extra viktigt för anställda som inte utgår från kontor och än viktigare under den pågående Coronaepidemin.
  • Snabbare onboarding då arbetssättet är lätt att ta till sig, speciellt för yngre generationen, och personalomsättningen också kan tendera att vara högre i dessa branscher.

I den här artikeln kan du läsa om några av de senaste funktionerna den nya versionen av SoftOne GO mobilapp.

Vi hjälper dig att hitta rätt