SoftOne Group blir delägare i Scrollan El, VVS och Bygg

SoftOne Group har tecknat ett förvärvsavtal av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg med ägaren Jonas Morin. ”Med SoftOne Group som delägare stärker vi satsningen inom El, VVS och Bygg kraftfullt. Vi får tillgång till den marknadsledande Affärsplattformen SoftOne GO och med närmare 35 år på nacken ska vi nu ytterligare öka servicen och […]

SoftOne Group har tecknat ett förvärvsavtal av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg med ägaren Jonas Morin.

”Med SoftOne Group som delägare stärker vi satsningen inom El, VVS och Bygg kraftfullt. Vi får tillgång till den marknadsledande Affärsplattformen SoftOne GO och med närmare 35 år på nacken ska vi nu ytterligare öka servicen och möjligheterna för kunderna att digitalisera.” Jonas Morin, VD i Scrollan El, VVS och Bygg AB

”Vi ser fram emot att få jobba ihop och vi ska tillvarata lösningar från Scrollan i vår Affärsplattform SoftOne GO. Vi på SoftOne Scrollan brinner för installationsföretagen och ska nu öka satsningen gentemot våra gemensamma kunder och ta ökade marknadsandelar”. Håkan Lord, CEO och grundare SoftOne Group

Jonas Morin är ansvarig för den gemensamma satsningen.

För ytterligare information:

Jonas Morin

jonas.morin@scrollan.se

070-7745648

Håkan Lord

hakan.lord@softone.se

070-26485415

Fakta om företagen:

Scrollan El, VVS och Bygg etablerades av Bertil Morin 1986. Jonas Morin är idag VD med över 20 år i branschen. Affärssystemet Scrollan är byggt för branschen inklusive avancerad prishantering, EDI och mobila lösningen Linkan och är mycket uppskattat av kunderna. Scrollan har cirka 500 kunder och fem medarbetare.

SoftOne Group etablerades av Håkan Lord 1985 och lanserade 1986 ”Faktureringsmaskinen” tillsammans med branschorganisationerna EIO och Rör. Idag är SoftOne GO den ledande affärsplattformen enligt SaaS (Software as a Service) inklusive avancerad prishantering, EDI, mobilapp, redovisning och lön med närmare 100 000 användare fördelat på cirka 1400 kunder. SoftOne Group har drygt 70 anställda och är ledande inom såväl hantverkarbranscherna som detaljhandeln.

Vi hjälper dig att hitta rätt