SoftOne Group förvärvar Timer Group

SoftOne Group förvärvar Timer Group Den 2 augusti förvärvade SoftOne Group Timer Group, som därmed blir ett helägt  dotterföretag i SoftOne-koncernen. Det gemensamma bolaget ökar såväl utvecklingskapaciteten som kundbasen och styrkan på marknaden för handelskedjor. Timer Group utvecklar den internetbaserade Tid och bemanningslösningen TimerOnline för detaljhandeln. Företaget har drivits framgångsrikt av VD och ägare Thomas […]

SoftOne Group förvärvar Timer Group

Den 2 augusti förvärvade SoftOne Group Timer Group, som därmed blir ett helägt  dotterföretag i SoftOne-koncernen. Det gemensamma bolaget ökar såväl utvecklingskapaciteten som kundbasen och styrkan på marknaden för handelskedjor.

Timer Group utvecklar den internetbaserade Tid och bemanningslösningen TimerOnline för detaljhandeln. Företaget har drivits framgångsrikt av VD och ägare Thomas Jonsson under 23 år med god lönsamhet. Idag har bolaget närmare 40-talet större detaljhandelskedjor som använder SaaS programvaran TimerOnline.

SoftOne Group ökar genom förvärvet utvecklingskapaciteten för Tid och bemanning med tillkommande kontor i Söderhamn och i Colombo, Sri Lanka. Likaså inleds en utökad marknadssatsning på Handelsföretag med Thomas Jonsson som Affärschef Handel.

TimerOnline kompletteras därmed med affärsplattformen SoftOne GO som ett värdefullt alternativ och komplement för de handelsföretag som önskar en mer avancerad och komplett lösning.

”SoftOne Group är marknadsledande med Tid, bemanning och lön till dagligvaruhandeln och med Timer Group stärker vi oss inom handeln som helhet. Med Thomas Jonsson och TimerTeamet ökar vi den gemensamma styrkan på marknaden högst väsentligt”

 

Håkan Lord, CEO SoftOne Group

”Timer och SoftOne är ett spetsföretag med gedigen erfarenhet inom digitalisering av Tid och bemanning. Med SoftOne GO Affärsplattform kan vi nu erbjuda helhetslösningar som även innehåller lön och ekonomi vilket ökar nyttan för de större kedjorna.”             

Thomas Jonsson, ny Affärschef handel SoftOne Group

 

Vi hjälper dig att hitta rätt