Coop väljer SoftOne för att optimera sin verksamhet

I slutet av juni 2022 tecknade SoftOne Group ett ramavtal med Coop Svenska AB avseende affärsplattformen SoftOne GO, som omfattar Tid, Bemanning och optionerna Lön, Bemanningsoptimering, Signering anställningsavtal och Ekonomi. Målsättningen är ett stegvis införande till dagligvarubutikerna under 2022 och 2023. ”Vi har nu påbörjat implementationsprojekten för att gemensamt med respektive förening rulla ut SoftOne […]

I slutet av juni 2022 tecknade SoftOne Group ett ramavtal med Coop Svenska AB avseende affärsplattformen SoftOne GO, som omfattar Tid, Bemanning och optionerna Lön, Bemanningsoptimering, Signering anställningsavtal och Ekonomi. Målsättningen är ett stegvis införande till dagligvarubutikerna under 2022 och 2023.

”Vi har nu påbörjat implementationsprojekten för att gemensamt med respektive förening rulla ut SoftOne GO Affärsplattform under 2022 och 2023. Med SoftOne GO Affärsplattform ges förutsättningarna för en ökad digitalisering med därmed sammanhängande vinster såsom automatiserade scheman, benchmarking av butiker sinsemellan och delegering av tid och lön till medarbetare och chefer i den dagliga verksamheten.” – Joel Köhl, VD SoftOne Sverige AB

Coop Svenska AB

Coop Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet ekonomisk förening (”KF”), som är en förening för ungefär 30 konsumentkooperativ i Sverige som bedriver dagligvaruhandel genom butiker. Bland föreningarna finns Coop butiker och stormarknader, Coop Väst, Coop Mitt, Coop Syd, Coop Halland, Coop Bjursås, Coop Färingsö med flera. KF är moderbolag i KF-koncernen, vars dagligvaruhandel utgör dess kärnverksamhet. I KF-koncernen ingår även ett antal bolag som erbjuder koncerninterna tjänster.

Vi hjälper dig att hitta rätt