SoftOne Groups bokslut 2020 visar ökad tillväxt trots pandemi

SoftOne Groups bokslut 2020 visar ökad tillväxt trots pandemi. Årsredovisningen beskriver 2020 års verksamhet, ett händelserikt år där Corona-pandemin präglade omvärlden.

SoftOne Groups bokslut 2020 visar ökad tillväxt trots pandemi

SoftOne Group hade via moderbolaget SoftOne AB (publ) årsstämma den 25 januari  2021,  varvid 2020 års bokslut och årsredovisning fastställdes. Avtalsstocken enligt ARR (Annual Recurrent Revenue) ökade till 56 MSEK (52) och omsättningen för 2020 till 66 MSEK (63), samtidigt som resultatet ökade till EBITDA 8.6 MSEK (2.8). SoftOne Group är helt självfinansierat utan lån.

Årsredovisningen beskriver 2020 års verksamhet, ett händelserikt år där Corona-pandemin präglade omvärlden. SoftOne flyttade sin verksamhet till att bedrivas på distans i början av mars, vilket har gått smidigt tack vare vår molnbaserade infrastruktur. Nyförsäljningen minskade, men våra kunder inom främst dagligvaruhandeln, e-handeln och entreprenad växte även under pandemin. Detta resulterade i en sk postiv churn, dvs att ARR (Annual Recurrent Revenue) växte inom den befintliga kundbasen.

Några kunder som rullats ut under året är bl a Tele2, flera större hantverksföretag, Hemköps-butiker, föreningar inom Coop, ICA-butiker, Tranemo Trädgårdstjänst och Posti Messaging i Sverige och Norge. SoftOne har förnyat avtalet med ICA Sverige för ytterligare treårsperiod.

Nyttjandet av mobilappen ökade och numera använder cirka 89% av alla våra användare mobilappen i sitt dagliga arbete. Utvecklingsprocessen förfinas systematiskt och vi har under året tillfört ökade resurser till såväl mobilutveckling, Service & Kvalitet som konsultverksamheten.

Under året uppgick det totala antalet kunder av molntjänsten SoftOne GO till cirka 1000 företag med cirka 70 000 online-användare.

Läs mer i SoftOnes årsredovisning 2020 här!

Vi hjälper dig att hitta rätt