SoftOne möter ökade kundkrav med ISO 27001-certifiering

SoftOne har nu blivit certifierade inom ISO 27001, av många sett som den mest krävande standarden inom ISO-familjen. Under hela 2017 har SoftOne bedrivit ett omfattande internt program med syfte att uppnå ISO 27001-certifiering. Bakgrunden till att SoftOne valde att certifiera sig inom ISO 27001 var främst att hitta en metod för att systematisk förbättra […]

SoftOne möter ökade kundkrav med ISO 27001-certifiering

SoftOne har nu blivit certifierade inom ISO 27001, av många sett som den mest krävande standarden inom ISO-familjen. Under hela 2017 har SoftOne bedrivit ett omfattande internt program med syfte att uppnå ISO 27001-certifiering.

Bakgrunden till att SoftOne valde att certifiera sig inom ISO 27001 var främst att hitta en metod för att systematisk förbättra informationssäkerheten i den egna koncernen samt att säkra att kraven i det nya EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR), rörande hantering av personuppgifter uppfylls.

”ISO 27001 är en hjälp att efterleva GDPR och en viktig kvalitetsstämpel som stöder SoftOnes mål att få branschens mest nöjda kunder” säger Håkan Lord, VD SoftOne Group.

Detta är ISO och ISO 27001

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är ett internationellt standardiseringsorgan som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. I Sverige representeras ISO av SIS (Swedish Standards Institute)

ISO 27001 ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Den internationellt erkända standarden är framtagen och verifierad av experter runt om i världen.

Detta är GDPR/Dataskyddsförordningen

GDPR/Dataskyddsförordningen är en ny och omfattande EU-lag som ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och gäller fr o m den 25 maj 2018. Lagen syftar till att värna om individens integritet och omfattar alla företag /organisationer som behandlar personuppgifter inom EU. Lagen medför bl a att stora viten kan utkrävas av Datainspektionen om reglerna inte efterlevs.

För ytterligare information:

 

  • Håkan Lord, SoftOne Group, 0771-55 69 00
  • Per Lagelius, Aptor, 0705-51 72 79
  • Lennart Piper, Svensk Certifiering, 0708-85 87 80

 

Vi hjälper dig att hitta rätt