Stenlunds Maskincenter inom Elon Group väljer effektivare HR

Kedjan Stenlunds Maskincenter inom Elon Group byter SoftOne GO HR-system för sina sex Elon-butiker. I och med bytet har de nu ett enhetligt HR-system i molnet för Tid, Planering/Schema och Lön – med endast en databas och utan kopplingar mot externa system. Det här betyder att de kan effektivisera bland annat planering, schemaläggning och attesterna, […]

Stenlunds Maskincenter inom Elon Group väljer effektivare HR

Kedjan Stenlunds Maskincenter inom Elon Group byter SoftOne GO HR-system för sina sex Elon-butiker.

I och med bytet har de nu ett enhetligt HR-system i molnet för Tid, Planering/Schema och Lön – med endast en databas och utan kopplingar mot externa system.

Det här betyder att de kan effektivisera bland annat planering, schemaläggning och attesterna, som nu sker via automatisk attest.

Dessutom ser vi stora kostnads- och tidsbesparingar i och med att hela löneprocessen kan genomföras i ett och samma system, säger Patrik Stenlund, ägare av Stenlunds Maskincenter.

Vi hjälper dig att hitta rätt