Frågor & Svar från Kundlyftet: Bemanning, Tid & Lön

SoftOne GO 2.1 lanserades den 1:a april. Projektet inkluderar alla nyheter som släppts under tidsperioden 29 oktober 2019 till och med 1 april 2020. Lanseringen medförde många nya funktioner som skapar nya möjligheter för användarna av SoftOne GO. Information om de nya funktionerna förmedlades via webinarieserien Kundlyftet som anordnades på två teman baserat på de olika modulerna i SoftOne GO; Ekonomi, Försäljning och Projekt, och Bemanning, Tid & Lön, som de här frågorna och önskemålen handlar om. Här har vi nämligen sammanställt de frågor som dök upp under webinariernas gång.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 1K8A3059_Small-scaled-e1586189008851-1030x955.jpg

Anna Westerlind
Chief Product Officer på SoftOne

”SoftOnes kunder förses löpande med information om nya funktioner via våra Releasenyheter. I samband med den här stora lanseringen genomför vi Kundlyftet, en kostnadsfri digital utbildningsinsats. Där får kunderna möjlighet att ta del av nyheter och instruktioner för hur de bäst ska kunna tillämpa de nya funktionerna för att gynna sin verksamhets tillväxt. De kan även tillgodogöra sig stöd i form av filmer, handböcker och specialanpassade utbildningar.”

Kan man göra ändringen i grundschemat trots att man har ändrat i planeringen?

Ja, det går bra. Det finns ett ”mellansteg” som varnar om det är så att det finns ändringar i schemaplaneringen/det aktiva schemat.

Fungerar det att exportera rapporterna till Numbers, Mac’s motsvarighet av Excel?

De nya listorna kan exporteras till Excel och CSV.

Varför är det så många val synliga på Skattedeklarationen, de som har fått lön ska ju med?

Detta är för att man ibland, vid t.ex. analys av en anställd, vill ha möjlighet att endast ta ut för en eller ett fåtal anställda. Gör man inget val alls så kommer samtliga anställda att komma med i rapporten.

Varför går det att välja xml-fil när det ändå blir fel format gentemot Skatteverket?

Detta är enligt standard för våra rapporter, d.v.s. att flera olika format ska kunna skrivas ut för våra rapporter. För att få rätt format enligt Skatteverkets riktlinjer väljer du Exportfil.

Var hittar jag handboken för Lanseringen av SoftOne GO 2.1?

Du hittar den i SoftOne Akademi, Akademihatten i högermenyn inne i affärssystemet. Du hittar den också här.

Det vore bra om man i ”Välj” kunde se vilken period som valts, så det blir lättare att se.

Bra idé! Skicka gärna in det till support@softone.se som ett önskemål!

Inspelning av webinarierna

Webinarierna i sin helhet finns tillgängliga i SoftOne Akademi. Ni hittar dem även här.

Vi hjälper dig att hitta rätt