Vinnarna av SoftOnes Digitaliserings 2020

Vinnarna av SoftOnes Digitaliseringspris 2020 är korade SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade förra året. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes Digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med […]

Vinnarna av SoftOnes Digitaliseringspris 2020 är korade

SoftOnes Digitaliseringspris är ett pris som vi etablerade förra året. Priset delas ut i två olika kategorier; Årets Digitala Resa och Årets Digitala Vinnare. Syftet med SoftOnes Digitaliseringspris är att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter, men också uppmärksamma de utmaningar som kan ske på vägen. Med priset vill vi helt enkelt öka kunskapen och förståelsen runt digitalisering och tillsammans med våra vinnare bidra till att förenkla och medvetandegöra viktiga erfarenheter inför de digitaliseringsresor som andra företag står inför.

Här presenteras årets vinnare av SoftOnes Digitaliseringspris!

Årets Digitala Resa

Priset för Årets Digitala Resa går till Jenni Trennestam på MatHem.

Motiveringen lyder:

MatHem har utnämnts som vinnaren i kategorin Årets Digitala Resa för sitt pragmatiska digitaliseringsarbete. Som en av de första kunderna inom SoftOne GO Lön har de med stor förståelse för digitaliseringens utmaningar och vinster arbetat resultatinriktat och i nära samarbete med SoftOne för att utveckla och anpassa processer och systemstöd för att optimera förutsättningarna för verksamhetens effektivitet och tillväxt.

Årets Digitala Vinnare

Priset Årets Digitala Vinnare går till Mats Larsson på Elektro-Centralen AB.

Motiveringen lyder;
Elektro-Centralen AB har utnämnts till Årets Digitala Vinnare för sitt gedigna digitaliseringsarbete där de fullt ut tagit tillvara på funktionaliteten i SoftOne GO. Med ett stort engagemang och tydlig kravställning har de väsentligt ökat sin verksamhets ekonomiska och administrativa vinster och samtidigt varit bidragande i systemets utveckling.

Den officiella prisceremin kommer äga rum under SoftOne-Dagen 2021 den 26:e mars. Det är också då nomineringen till nästa års Digitaliseringspris öppnar.

Vi hjälper dig att hitta rätt