SoftOne certifierar sig för ISO 27001

Som ett led i att uppfylla kraven i den nya EU lagen GDPR, General Data Protection Regulation, rörande hantering av personuppgifter, startar SoftOne arbetet för att ta fram ett ledningssystem för informationshantering enligt ISO 27001. SoftOne planerar att vara färdig med arbetet och vara certifierad enligt ISO27001 under juni månad 2017 och att formellt få […]

Som ett led i att uppfylla kraven i den nya EU lagen GDPR, General Data Protection Regulation, rörande hantering av personuppgifter, startar SoftOne arbetet för att ta fram ett ledningssystem för informationshantering enligt ISO 27001.

SoftOne planerar att vara färdig med arbetet och vara certifierad enligt ISO27001 under juni månad 2017 och att formellt få auktorisationen under september 2017.

Den nya lagen GDPR gäller fr o m den 25 maj 2018 och innebär bl a viten som kan uppgå till upp till 4 % av omsättningen om företagen bryter mot lagen.

För ytterligare information:

  • Håkan Lord, CEO SoftOne Group,  0771-556900

Läs mer här om ISO 27001

Vi hjälper dig att hitta rätt