Solaris Bus outsourcar sina löner till SoftOne och går samtidigt över till vår molnlösning för Tid och Bemanning. Vi önskar Solaris varmt välkomna!

 Solaris Bus möjliga vinster med SoftOnes lösning:

  • Framtidssäker molntjänst
  • Planering/Schema och Tid i ett system!
  • Tidsbesparing med automatattester
  • Synkroniserad tidstämpling – fokusera enbart på avvikelser
  • Minskad administration

Om Solaris Bus

Solaris Bus & Coach är ett familjeföretag som är grundat och ägs av Solange och Krzysztof Olszewski. Företaget är en av de större europeiska tillverkarna av stads-, region-, och specialbussar, men också låggolvsspårvagnar. Sedan produktionsstarten 1996 har över 14 000 fordon lämnat fabriken i Bolechovo, strax utanför Poznan, och de rullar i dag i 30 olika länder. Kombinationen av ägarnas vision och erfarenhet och med ett ungt och entusiastiskt team skapades förutsättningarna för en fantastisk framgång. Trots bolagets unga ålder, så har Solaris agerat trendsättare i bussindustrin.