Digital transformation är grundläggande för långsiktig konkurrenskraft

Agila organisationer återhämtar sig inte bara från en kris eller förändring; de kommer tillbaka starkare än tidigare. Företagen lyckas möta krisen och förvandla den rådande situationen till en möjlighet. När utmaningar dyker upp utvärderar chefer och team i motståndskraftiga organisationer snabbt situationen, omorienterar sig, fördubblar vad som fungerar och lämnar det som inte fungerar. Vi djupdyker i fördelarna med ett ERP-system.


Digital Transformation är grundläggande för långsiktig konkurrenskraft

Motståndskraft i kristider

Som vi har sett under de senaste decennierna har en fördubbling av strategiska investeringar vid kritiska tidpunkter möjliggjort långsiktig tillväxt.

Agila organisationer återhämtar sig inte bara från en kris eller förändring; de kommer tillbaka starkare än tidigare. Företagen lyckas möta krisen och förvandla den rådande situationen till en möjlighet. När utmaningar dyker upp utvärderar chefer och team i motståndskraftiga organisationer snabbt situationen, omorienterar sig, fördubblar vad som fungerar och lämnar det som inte fungerar.

Det kommer alltid att finnas oväntade marknadsförändringar och externa händelser som kan hota din affärsverksamhet. Men med rätt investering, kan ditt företag öka er konkurrenskraft och köra om era konkurrenter.

Läs mer om fördelarna av ett ERP-system nedan:

 

Affärskontinuitet med flexibilitet på distans och hybrid arbetsplats.
Under hela pandemin kunde innovativa företag upprätthålla en konkurrensfördel med säker molntillgänglighet för data – och möjligheten att snabbt förstå och vidta åtgärder utifrån dess information. Oavsett fysisk plats kunde företagsledare snabbare reagera på förändringar och fatta bättre beslut baserat på live-data. Ett  ERP Cloud System är ett avgörande verktyg för att stödja flexibilitet på distans och öka företagets motståndskraft.

 

Datadrivna insikter för mer strategiskt beslutsfattande.

När du snabbt kan upptäcka röda flaggor, som förändringar i lagret, bristande arbetskraft blir det enklare för dig att fatta snabba, välgrundade beslut för att minimera de ekonomiska konsekvenser. Med ett centralt affärssystem som matar dig med live-data kan du utvärdera dina P&L, balansräkning och kassaflödesanalyser så ofta du behöver för att hålla koll på varje situation. Med en live-vy av alla fasta och rörliga utgifter kan du också göra de bästa besluten om hur du ska reagera och vad du ska justera inför oväntade förändringar.

Starkare kommunikation och relationshantering vid alla beröringspunkter.

Behovet av snabb och transparent kommunikation med kunder, leverantörer och personal har ökat kraftigt sedan pandemin. När saker och ting snabbt förändras är det viktigt att omvärdera och återställa förväntningarna. Företag som har hanterat sin kommunikation väl, särskilt under de senaste åren, har lyckats uppnå imponerande nivåer av förtroende inom sina nätverk.

Automatisering som gör att personalen kan fokusera på värdefulla, strategiska initiativ.

Under pandemin eller andra kritiska situationer upplevde vissa företag en betydande ökning av arbetsbelastningen. För att minimera problem med leveranskedjan var det avgörande att ständigt kontrollera lagernivåerna, optimera inköpen och jaga beställningar. Företagen tvingades då ta tid från erfaren personal och deras mer värdefulla, strategiska aktiviteter. Med hjälp av ett affärssystem som kan hjälpa dig med behovsplanering och schemaläggning kan du förhindra situationer där du kan drabbas av över/underbelastad personal. G

Börja din resa till att förbättra er motståndskraft genom att prata med en specialist på SoftOne redan idag!

 

SHARE THIS ARTICLE

Vi hjälper dig att hitta rätt