Frågor och svar: Livevisning av SoftOne GO 3.0 Ekonomi/Försäljning/Projekt

SoftOne GO 3.0 lanserades under Digitala SoftOne-Dagen 2020 den 2:a oktober. Under Livevisningen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor. För att frågorna och svaren ska komma alla våra kunder till goda publiceras de även här.

Q&A från Livevisning av SoftOne GO 3.0 – Ekonomi/Försäljning/Projekt

SoftOne GO 3.0 lanserades under Digitala SoftOne-Dagen 2020 den 2:a oktober. Under Livevisningen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor. För att frågorna och svaren ska komma alla våra kunder till goda publiceras de även här.

Var hittar jag dokumentet med alla nyheter i programmet?

PDF:en med alla nyheter från SoftOne GO 3.0 hittar ni i SoftOne Akademi. Ni når Akademin via softone.se/akademi eller genom att klicka på den lilla examenshatten på höger sida inne i GO.

Är de funktioner som ni berättar om nu under livevisningen lanserade?

Ja, alla funktioner som vi visar nu är lanserade!

Jag är intresserad av Likviditetsplaneringen. Hur får jag tillgång till den sidan?

Navigera till softone.se/softones-serviceerbjudande och läs mer om hur du beställer mikrotjänsten (uppsättning + utbildning) för Likviditetsplanering.

Hur hanteras bankbetalningar och avprickningen av exempelvis leverantörsreskontra?

Betalningar hanteras antingen manuellt under ”Betalningar” i Ekonomimodulen och inne på sidan Leverantör, alternativt genom att läsa in betalningarna via fil från din bank via Import > Leverantörsbetalningar.

En fundering till, om jag via en fil läser in betalningarna, blir dessa då per automatik bokförda?

Ja, det stämmer! När man i den funktionen klickar på ”Uppdatera betalningar” så bokförs de.

Är Veckorapporten en mikrotjänst som man måste köpa eller har alla tillgång till den?

Alla som har tillgång till sidan Tidrapport får automatiskt fliken Veckorapport. Detta innebär alltså att man inte behöver köpa till någon mikrotjänst.

Registreringen av tider i Tidrapporten, kan jag skriva ut den någonstans?

Det är väldigt enkelt att exportera alla tider till Excel. Tryck på hamburgermenyn i listan och välj Exportera synlig/all data till Excel.

Kan jag även skriva in min frånvaro i den nya Veckorapporten?

Absolut! Alla debiteringstyper (om du använder den gamla tidrapporteringen) eller orsaker (om du använder order till lön) som kan användas vid registrering av tid på order eller på sidan Tidrapport kan användas i Veckorapporten.

Vad betyder det att man klickar i ”Samtycker” när man lägger upp en ny kund?

Denna inställning används för att ange att de kunder som avser privatpersoner har gett sitt samtycke till lagring och behandling av personuppgifter.

Lyckohjulet representerar det moduluppbygda affärssystemet SoftOne GO med Bemanning, Tid, Lön, Ekonomi, Försäljning och Projekt.

Vi hjälper dig att hitta rätt