Vi är nu uppemot 80.000 användare fördelade på över 1000 licenser, och bland licenserna finns då ett antal större kedjor som i sin tur har helägda filialer och butiker.

Hur upplever du att kundernas mognad och förståelse för molnet har förändrats under dessa år?

Det har hänt oerhört mycket och vissa större organisationer som ICA, Axfood, Elkedjan med flera går nu i bräschen för digitaliseringen och här är medvetenheten hög om att den största utmaningen är inte själva systemet utan de förändrade arbetsprocesserna, som ju är en förutsättning för att hämta hem fördelarna och vinsterna med digitaliseringen. Det finns dock fortfarande ett stort behov av informationsarbete på alla nivåer för att öka kunskapen och förståelsen för vad digitalisering faktiskt innebär och kräver, av såväl systemstöd som förändringsledarskap. Ute hos många företag och systemleverantörer pratas det om digitalisering som om att bara gå vidare med de gamla lösningarna, kompletterat med webb/mobil-portaler av de olika slag. En molntjänst kan visserligen erbjudas med den gamla tekniken det vill säga att man driftar en central lösning, men med detta åstadkommer du inte digitalisering på riktigt.

Jag utgår ifrån att övergången från lokal applikation till utvecklingen av en molnbaserad produkt varit spännande men också utmanande. Är det något specifikt du kan lyfta fram som erfarenheter under denna satsning?

Det är som du säger en enorm utmaning att utifrån helt nya förutsättningar och krav på ny arkitektur, såväl tekniskt som applikatoriskt, ta fram ett helt nytt Affärs och HR system i ett mellansegment av företag med starka krav på affärsdrivande funktionalitet, även om man som i vårt fall redan hade en stor kundbas och därmed inom företaget gedigen erfarenhet och domänkunskap. I vårt fall valde vi att bygga upp en helt ny utvecklingsavdelning med utvecklare med spetskompetens i den nya tekniken, som dessutom kunde fokusera helt på nyutveckling utan att bli påverkade av befintliga kunder i den gamla tekniken. Nu kan vi andas ut, i och med att vi har ett komplett system som klarat sig igenom barnsjukdomar och numera utgör enligt många kunder ”best practice” på marknaden, men samtidigt ökar kraven att automatisera och förenkla än mer och att bygga ut och komplettera processerna än mer. Vårt affärssystem utvecklas ständigt, i nära dialog med våra kunder, för att skapa förutsättningar för maximal effektivitet och tillväxt. En stor utmaning visade sig också när vi började migrera befintliga  Klientserver kunder och de förväntade sig ett nästan exakt lika system, men i Molnet, och där man inte alltid var beredd att förändra sina arbetssätt. Det var betydligt lättare med helt nya kunder som mer förutsättningslöst valde SoftOne GO på tjänstens egna meriter.

Hur ser er målgrupp ut idag och inom vilka segment växer ni fortast?

Våra huvudmålgrupper är fortsatt hantverkare + 10 anställda och detaljhandeln + 50 anställda, även om vi numera även har redovisningsbyråer, konsulter och andra branscher i kundlistan. Vi har nått stora framgångar inom båda segmenten och byggt upp en marknadsledande ställning för SoftOne GO. Det som växer mest är modulerna Schema/Tid/Lön och Ekonomi till detaljhandeln, med ett antal mycket stora kedjor som valt vår plattform som bas för sina helägda kedjemedlemmar eller delägare/franchisetagare. Men även hantverkar vertikalen växer fint, även där med några kedjor som satsar och lite större hantverksföretag.

Ni är en av mycket få leverantörer som kan erbjuda ett molnbaserat helhetspaket som inkluderar både ekonomi, lön och HR. På vilket sätt bidrar det till er framgång?

Det kan vara ett av de viktigaste argumenten, eftersom man som företagare gärna ser att nyttja ett enhetligt rollbaserat gränssnitt som är likadant i hela organisationen och att informationen lagras endast en gång och alltid är sekundaktuell, vilket ju är basen för ett riktigt online system med stöd för såväl det operativa som det taktiska arbetet på företagen. Vi riktar oss ju till företag 10 anställda och uppåt och här vill man gärna kunna växa med systemet och vår största kund kommer att under Q1 2020 ha samtliga 11.500 anställda samlade i tjänsten, men i olika roller. En riktigt viktig och avgörande funktionalitet i detta sammanhang är rollsystemet som behöver vara mycket flexibelt och spegla kundens organisation helt och fullt, och rollerna skiljer sig ofta från kund till kund, mer eller mindre. Med molntjänsten får man transparens i hela organisationen med delaktighet och att alltid ha tillgång till det verksamhetsstöd som krävs för befattningen (rollen).

Om du nu blickar framåt 3-5 år, vilka är era mål och ambitioner med verksamheten?

Vår vision är att skapa tillväxt och lönsamhet för våra kunder genom att utveckla Nordens effektivaste affärssystem. Och här känner vi att vi nått långt. Vi vill givetvis ta tillvara på vår position, vi kallar det för tidsmonopol, att fortsatt penetrera hantverkarbranschen och detaljhandeln, men även successivt starta satsningar inom intilliggande vertikaler där vi har löst de affärskritiska processerna på ett riktigt bra sätt. Vi har redan omvandlat oss till ett äkta Software as a Service (SaaS) företag och det innefattar att omsättningen numera utgörs av rena prenumerationer och vi växer i år uppemot 15%. Nu är dock siktet att ta nästa steg och komma upp i cirka 30% uthållig tillväxttakt, vilket vi bedömer är möjligt samtidigt som vi säkrar kvaliteten gentemot kund och redovisar fortsatt svarta siffror. Vi investerar över 30% av omsättning i FoU och det vill vi fortsätta med. Vi prioriterar tillväxt före vinst, men som sagt med svarta siffror. Jag har sällan haft så kul och det är energidrivande att SoftOne Group får vara en aktiv och viktig kraft i denna revolutionerande omdaning som digitaliseringen av de mindre och medelstora företagen är. Och vi är ett helt fantastiskt starkt team som utgör SoftOne Group, med ett mycket stort engagemang, där vi alla brinner för vår Molntjänst SoftOne GO och hur vi med våra olika perspektiv, tillsammans skapar stort värde för våra kunder. Detta oavsett om är konsultativa säljare, verksamhetskonsulter, produktspecialister, QAs, systemutvecklare eller löneoutsourcing. Det känns riktigt stort.

Avslutningsvis, vi delar nu ut 2 digitaliseringspriser på SoftOne dagen den 25 oktober, för att premiera företag som vill dela med sig av sina erfarenheter runt sin digitalisering. Det ena priset till det företag som haft en extra tuff resa men ändå lyckats till slut, och det andra priset till ett företag som satsat helt rätt och det har gått smidigt, endast med mindre utmaningar på vägen. Detta är ett sätt för oss att stimulera företag att  dela med sig av erfarenheter, som vi försöker spegla och dela med oss av till andra företag som ska göra denna digitaliseringsresa.

Tack Håkan för att du tog dig tid att besvara våra frågor rörande SoftOne