SoftOne Group årsredovisning 2021

SoftOne Group årsredovisning 2021 SoftOne Group växer och ökar lönsamheten SoftOne Group med affärsplattformen SoftOne GO (enligt SaaS) förstärkte kraftfullt sin verksamhet under 2021. Företaget riktar sig till mindre och medelstora företag och stärkte sin ställning på marknaden, framför allt gentemot målgrupperna handelsföretag SoftOne Group växer och ökar lönsamheten SoftOne Group med affärsplattformen SoftOne GO […]

SoftOne Group årsredovisning 2021

SoftOne Group växer och ökar lönsamheten SoftOne Group med affärsplattformen SoftOne GO (enligt SaaS) förstärkte kraftfullt sin verksamhet under 2021. Företaget riktar sig till mindre och medelstora företag och stärkte sin ställning på marknaden, framför allt gentemot målgrupperna handelsföretag

SoftOne Group växer och ökar lönsamheten

SoftOne Group med affärsplattformen SoftOne GO (enligt SaaS) förstärkte kraftfullt sin verksamhet under 2021. Företaget riktar sig till mindre och medelstora företag och stärkte sin ställning på marknaden, framför allt gentemot målgrupperna handelsföretag och hantverkare.

Omsättningen ökade till 74 MSEK (66), resultatet EBITDA uppgick till 11.8 MSEK (8.6) och EBIT till 7.2 MSEK (5.3). SoftOne Group har inga lån och har under året stärkt kassan. Investeringar i FoU kostnadsförs löpande.

Moderbolaget SoftOne AB (publ) förvärvade Timer Group den 2 augusti 2021 och fusionerade verksamheten framgångsrikt under hösten.

Utvecklingskapaciteten förstärktes med ca 50% och onboarding av utvecklare och QA skedde under hösten 2021. En utvecklingshub etablerades i Söderhamn och SoftOne AB (publ) förvärvade 50% av aktierna i Xoft Technologies Pvt Ltd, ett utvecklingsbolag inom dotnet och inom affärssystem beläget i Pannipitiya, Colombo, Sri Lanka.

Ärendevolymerna minskade med cirka 36% samtidigt som befintliga kunder ökade sitt nyttjande av affärsplattformen SoftOne GO med fler användare och moduler. Företaget har en positiv churn dvs befintliga kunder ökade netto sina engagemang i affärsplattformen SoftOne GO.

Vid ingången av 2022 har bolaget en installerad avtalsstock med prenumerationer uppgående till 65 MSEK (55). Framtidsutsikterna är mycket goda och företaget planerar för såväl en starkt ökad utvecklingstakt av affärsplattformen SoftOne GO, som en allt starkare tillväxttakt på marknaden.

Stockholm den 25 januari 2022

Håkan Lord, CEO och grundare

 

 

Vi hjälper dig att hitta rätt