ICA Sverige väljer SoftOne som Affärsplattform

I slutet av augusti 2022 tecknade SoftOne Group ett avtal med ICA Sverige AB för dagligvarukedjan ICA Maxi Special avseende affärsplattformen SoftOne GO för Tid och Bemanning. Målsättningen är att integrationer upprättas med Workday och HR Plus 8 för ett härefter stegvis införande av SoftOne GO Tid och Bemanning till ICA Maxi Specials samtliga butiker […]

I slutet av augusti 2022 tecknade SoftOne Group ett avtal med ICA Sverige AB för dagligvarukedjan ICA Maxi Special avseende affärsplattformen SoftOne GO för Tid och Bemanning. Målsättningen är att integrationer upprättas med Workday och HR Plus 8 för ett härefter stegvis införande av SoftOne GO Tid och Bemanning till ICA Maxi Specials samtliga butiker ute hos ICA Maxi stormarknadsbutiker under 2023.

”Vi har nu påbörjat implementationsprojektet för att gemensamt med ICA rulla ut SoftOne GO Affärsplattform under 2022 och 2023 till ICA Maxi Special. Med SoftOne GO Affärsplattform ges förutsättningarna för integration med centrala system inom ICA samt tillhandahållande av effektiva verktyg till kedjans alla butiker med därmed sammanhängande vinster såsom automatiserade scheman, benchmarking av butiker sinsemellan och delegering av tid till medarbetare och chefer i den dagliga verksamheten.” – Joel Köhl, VD SoftOne Sverige AB

ICA Maxi Special inom ICA Sverige AB

ICA Sverige AB är en ledande svensk återförsäljare med fokus på dagligvaruhandel. Inom ICA Sverige AB finns dagligvarukedjan ICA Maxi Special med cirka 70 butiker ute på ICA Maxi butikerna. ICA Sverige AB är i behov av ett SaaS-system för tid, bemanning och schemaläggning för ICA Maxi Special.

Vi hjälper dig att hitta rätt