Tips: Anställdas tillgänglighet i appen för hantering av extra resurser

Bemanningen kan vara extra utmanande att lösa just nu, med hög sjukfrånvaro och mycket extrapersonal. Du vet väl att anställda lätt kan lägga till sin tillgänglighet i appen? Det gör man genom att gå till Mitt Schema –> ’+’-et –> Anmäl tillgänglighet

Tillgängligheten syns då direkt i schemat för schemaläggaren.

För att ta bort eller redigera sin tillgänglighet i appen trycker de anställda på ’Skickat’ från ’Anmäl tillgänglighets’-sidan och går in på en lagd tillgänglighet. För att ta bort den helt trycker de i detta fönster på ’Ändra’ och bockar i tillgänglighetsanmälan och sedan ’Ta bort’.