Vad är en SaaS-lösning?

SaaS står för Software as a Service och är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera programvaran på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen. Kunden kan således koncentrera sig […]

SaaS står för Software as a Service och är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera programvaran på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen. Kunden kan således koncentrera sig på sin kärnverksamhet och behöver inte lägga tid på installationer och uppdateringar.

SaaS erbjuder många fördelar, framför allt skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet och automatiska uppdateringar. IT-krångel minimeras och kunden behöver inte ha samma interna IT-kompetens som tidigare när en programvara skulle installeras och underhållas lokalt.

 

Varför ska man välja en SaaS-lösning?

  1. Frigör tid och resurser för företaget som i stället kan fokusera på kärnverksamheten
  2. Tillgängligt och flexibelt, då endast internet krävs. Logga in från valfri enhet och plats
  3. Hög säkerhet, vilket tillhandahålls av leverantören
  4. Minskade kostnader eftersom leverantören står för all infrastruktur och uppdateringar
  5. Skalbart genom att man enkelt kan öka såväl antal användare som lösning

 

Vad är SoftOne GO

SoftOne Go är en äkta SaaS-lösning som tillhandahåller en moduluppbyggd affärsplattform. Det innebär att den kan nås via valfri enhet och lösningen är skalbar så att kunden kan växa med systemet. SoftOne GO affärsplattform erbjuder bemanning, tid, lön, HR, ekonomi, logistik, försäljning och projekt.

– Det är ett verksamhetssystem, men mycket handlar om att stödja allas funktionalitet. Man är ständigt uppdaterad och får ta del av kommunikation och information som är relevant för just den roll man har.

Läs mer om SoftOne Affärsplattform här.

 

Några begrepp

SaaS – Software as a Service. Är en programvara som tillhandahålls som en tjänst över internet. Kunden prenumererar på programvaran i stället för att köpa den och betalar för det dom nyttjar oftast på månadsbasis.

IaaS – Infrastructure as a Service. Är en tjänst för molnbaserad databehandling. IaaS innefattar infrastrukturen så som servrar, lagring och nätverk.

PaaS – Platform as a Service. Är en komplett miljö för utveckling och distribution av programvara i molnet. PaaS erbjuder såväl infrastruktur som plattform och verktyg som krävs för programvaran.

 

Vi hjälper dig att hitta rätt