Vi är SoftOne

Vi är SoftOne Vi är ett framåtsyftande team av engagerade medarbetare som växer som individer i samklang med att SoftOne växer. Vi äger resurser och vi ligger i framkant inom digitalisering, där vår vision är att i samarbete med våra kunder verka för att SoftOne GO kontinuerligt ökar våra kunders effektivitet, medarbetarglädje och konkurrenskraft. Vi […]

Vi är SoftOne

Vi är ett framåtsyftande team av engagerade medarbetare som växer som individer i samklang med att SoftOne växer. Vi äger resurser och vi ligger i framkant inom digitalisering, där vår vision är att i samarbete med våra kunder verka för att SoftOne GO kontinuerligt ökar våra kunders effektivitet, medarbetarglädje och konkurrenskraft. Vi har olika uppgifter i olika roller såsom utvecklare, QAs, produktspecialister, verksamhetskonsulter, konsultativa säljare och vi förenas i vår strävan att tillsammans ge mer och nå våra gemensamma mål.

Vi har organiserat oss i SoftOne Group med helägda dotterbolag, för att fördela ut ansvar och ge fokus till utveckling av våra marknader i Sverige och Finland med var sin dotterbolags VD. Utvecklingsverksamheten, som är kreativ med spetskompetens, drivs av en CTO med två högpresterande utvecklingsteam i ett eget bolag. I moderbolaget finns stödfunktioner för Ekonomi, Marknad, Produkt och Service & Kvalitet till våra kunder. Samtliga bolag drivs av en egen ledningsgrupp som knyts ihop i koncernens ledningsgrupp för utveckling och styrning av helheten.

För att säkerställa kvalitet och framdrift för verksamhetens kritiska områden som går tvärs över koncernen har olika styrgrupper utvecklats. Produktutvecklingen med dess prioriteringar drivs av en Produktstyrelse, uppföljningen av tjänstens kvalitet och tillgänglighet drivs av en SLA Styrgrupp, teknikutveckling av en Teknikstyrelse, uppföljning och utveckling av säkerhet av en Säkerhetsstyrelse och en Marknadsstyrelse för prioritering av marknadsinvesteringar. Vi har även ett Explore team för trendspaning samt initiering av nya strategier. Samtliga styrelser består av ett noggrant sammansatt team av utvalda medarbetare med särskild kompetens och insikt.

Vi arbetar i teknologins framkant i en ständigt föränderlig värld där kompetensutveckling och kunskapsöverföring sker ständigt. Varannan vecka publiceras t ex en ny version av SoftOne GO med ny affärsnytta att dra nytta av. Vi på SoftOne är navet för över 1000 företag där vi hämtar kunskap och inspiration i våra dagliga interaktioner med våra kunder och vi har en särställning med överblick för att vidareutveckla kundlösningar enligt ”best practice”. Vi samarbetar med kunderna inom ramen för konsultprojekt, workshops, governance på olika nivåer med de större kunderna, referensgrupper, osv. Vi medarbetare på SoftOne är rådgivarna i kundernas strävan efter att ta tillvara teknologins landvinningar och vi för denna kunskap vidare på olika sätt. 1 – 2 gånger per år genomförs SoftOne-dagen med föreläsningar och miniseminarier. 2020 genomfördes SoftOne-dagen digitalt, vilket blev mycket lyckat.

Det ska vara attraktivt att arbeta på SoftOne. Enligt den årliga medarbetarundersökningen var medarbetarna år 2020 än mer nöjda med det positiva företagsklimatet med ständigt lärande och utveckling. Det anses vara lätt att göra karriär med ”job rotation”, men även med utvecklade och förändrade arbetsuppgifter och befattningar utifrån företagets utveckling.

Under första kvartalet stärkte bolaget förmånsprogrammet i samarbete med Skandia inom ramen för en genomarbetad personalpolicy som förankrades och fastställdes, med en personalguide i broschyrform som sammanfattade förmånerna och reglerna på SoftOne. Alla medarbetare erhåller sedan den 1 april 2020 genom Försäkringsbolaget Skandia  Hälsovårdsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring, Olycksfallsförsäkring även på fritiden och förbättrad Pensionsförsäkring med möjlighet till löneväxling.

Arbetsmiljön är viktig och de verktyg som tillhandahålls ska vara i topp liksom att själva kontorsmiljön ska vara kreativ och stimulerande för motivation och effektivitet. SoftOne har toppmoderna skräddarsydda lokaler på såväl Drottninggatan 33 i Stockholms City (med enkla kommunikationer oavsett var medarbetaren bor) som i företagspark vid Vanta i Helsingfors.

Vi hjälper dig att hitta rätt