Frågor & Svar från Kundlyftet: Ekonomi, Försäljning & Projekt

SoftOne GO 2.1 lanserades den 1:a april. Projektet inkluderar alla nyheter som släppts under tidsperioden 29 oktober 2019 till och med 1 april 2020. Lanseringen medförde många nya funktioner som skapar nya möjligheter för användarna av SoftOne GO. Information om de nya funktionerna förmedlades via webinarieserien Kundlyftet som anordnades på två teman baserat på de olika modulerna i SoftOne GO; Bemanning, Tid & Lön, och Ekonomi, Försäljning och Projekt som de här frågorna och synpunkterna handlar om. Här har vi nämligen sammanställt de frågor som dök upp under webinariernas gång.

”SoftOnes kunder förses löpande med information om nya funktioner via våra Releasenyheter. I samband med den här stora lanseringen genomför vi Kundlyftet, en kostnadsfri digital utbildningsinsats. Där får kunderna möjlighet att ta del av nyheter och instruktioner för hur de bäst ska kunna tillämpa de nya funktionerna för att gynna sin verksamhets tillväxt. De kan även tillgodogöra sig stöd i form av filmer, handböcker och specialanpassade utbildningar.”

Det är en inställning i rollbehörigheten som behöver registreras. Det finns en manual för att komma igång med utläggsmodulen. Du hittar den i SoftOne Akademi  men också här.

Vi rekommenderar att man tar hjälp av någon av våra konsulter för en genomgång av hur utläggsmodulen startas upp på bästa sätt.

Det är artiklar som är markerade som typen tjänst och är kopplade till en tidart som kommer med i min tidrapport som tidtransaktion. Det är tidtransaktionerna som ligger till underlag för lön. Så det beror helt enkelt på hur man har lagt upp sina artiklar. Man kan ta hjälp av någon av våra konsulter för att få en genomgång och registrera tjänsteartiklarna.

Ja, på så sätt att man får fram en summering av vilka saldon som finns kvar på periodkonteringarna, men den här rapporten är ännu inte periodiserad utan visar saldo fram till dags dato. Det finns en rapport för saldolista periodkonteringar under ekonomi rapporterna, som speglar vad som är aktuellt att periodisera för perioden/månaden.

Kortfattat kan man säga att den rapport som finns i dagsläget ger en överblicksbild över dagsläget, men är egentligen inte en avstämningslista som är periodiserad för att stämma av mot huvudboken. Den behöver utvecklas och finns i pipeline hos vår utvecklingsavdelning och tanken som det ser ut just nu är att det kommer att bli en listvy med periodiseringsmöjlighet och överföring till Excel för vidare bearbetning.

Ja, men det är en annan sorts statusboll i orderlistvyn som visar i vilken status ordern befinner sig i arbetsgången; registrerad, klarmarkerad eller fakturerad.

Om man låter markören vila över statusbollen i listvyn, visas en beskrivning i klartext vad statusbollen betyder.

Statusboll för betalning ligger under valbara fält i hamburgermenyn till höger i rubriken för t ex listvyn över leverantörsfakturor. Fältet för statusboll i hamburgermenyn ligger längst ner i listan över valbara fält (saknar rubrik) och det är den rutan man bockar för.

Om man låter markören vila över statusbollen i listvyn, visas en beskrivning i klartext vad statusbollen betyder.

Det finns status obetald (röd), delbetald (gul), betald ej avprickad (orange) och betald (röd).

Det står mer om det här i vår handbok för Lanseringen av SoftOne GO 2.1.

Nya artikelrader ska rulla på med registrering av artikelnummer, sedan sökning i externa artikelregistret om det är en extern grossist och enter förbi antal och pris osv. Det man kan göra är att bocka för/ bocka ur rutan ”Visa alla rader” i rubriken för artikelraderna.

Man kan välja spärra mot betalning på den aktuella leverantörsfakturan i redigeringsläget. Det är ett litet hänglås uppe till höger. Det lyser rött när fakturan är spärrad och det lilla hänglåset visas också till höger i listvyn bredvid fakturan som man spärrat.

Det står mer om det här i vår handbok för Lanseringen av SoftOne GO 2.1.

När man registrerar sina tider på order, så skapas det också motsvarande artikelrader för tiderna. Utifrån vilken typ av arbete man har utfört och pris, så väljer man vilken tidart som man registrerar sin tid på.

Tidarterna är kopplade till aktuella artiklar och det är den här kopplingen som genererar artikelraderna. Kanske behöver ni dela upp tidarterna på flera olika tidarter och se över kopplingen mot vilka artiklar som dessa genererar.

När man klarmarkerar artikelrader på den aktuella ordern, allteftersom arbetet fortlöper, så klarmarkeras också tiderna. De blir då klara för att skickas vidare till en faktura.

När montörerna fortsätter att registrera sin tid på samma order, på samma tidarter, med samma koppling till artiklar och om dessa har klarmarkerats för fakturering – skapas en ny artikelrad. Annars adderas samma artikelrad med nya antal timmar.

Du hittar den i SoftOne Akademi, Akademihatten i högermenyn inne i affärssystemet. Du hittar den också här.

Nej, inte i dagsläget, men vi har lagt detta som ett önskemål.

Inspelning av webinarierna

Webinarierna i sin helhet finns tillgängliga i SoftOne Akademi. Ni hittar dem även här.