Lättare att utvecklas i karriären med Intelligenta system

Under de senaste årtiondena har HR-systemen utvecklats för att lösa den primära utmaningen av att handha data i ett centralt system. Från pappersjobb till dataadministration. Det har varit en banbrytande utveckling som skapat enorm effektivitet i organisationen. Endast ca 4 % av alla bolag använder sig av AI, robotar och datadriven teknik som en del i sin organisation. Denna siffra kommer öka signifikant under åren som kommer. SoftOne har en aktiv roll i att hjälpa sina kunder framåt i denna utveckling.

Under de senaste årtiondena har HR-systemen utvecklats för att lösa den primära utmaningen av att handha data i ett centralt system. Från pappersjobb till dataadministration. Det har varit en banbrytande utveckling som skapat enorm effektivitet i organisationen.

När HR-systemen började komma som molntjänster kom det även medarbetaren tillgodo. HR var inte längre bara en administrativ funktion utan avdelningen kunde börja blicka ut mot organisationen. De nya systemen frigjorde möjligheter att stödja chefens och medarbetarens upplevelse i relation till företaget. Det blev helt enkelt roligare att arbeta.

Men att det enbart ska vara effektivt och roligt duger inte längre. Vi är nu inne i de intelligenta systemens tid. Nu är det dags att addera värde till de gamla personalregistren. Den data vi sitter på i HR, Tid, Ekonomi- och Lönesystemen ger nämligen möjlighet till insikter. Den skapar möjligheten att agera och dra slutsatser på ett annat sätt än tidigare. Intelligenta system kommer sänka den administrativa arbetsbördan ännu mer och göra det enklare att hantera fel och ärendeströmmar. De intelligenta systemen förenklar för din organisation och förändrar HR-rollen i grunden, till den grad att rollen och arbetsuppgifterna såsom de tidigare sett ut inte längre existerar.

Man pratar mer och mer om ”superjobs”, när kognitiva teknologier, AI och robotar ersätter rudimentära sysslor. Kvar blir arbetet som kräver problemlösning, kommunikation, tolkning, design och exceptionell service. Vi får helt enkelt möjlighet att utveckla oss själva som individer, bli mer strategiska, datadrivna och framåtriktade. En möjlighet att utvecklas i karriären och få en mer tillfredställande vardag.

I en studie gjord av Deloitte 2019 är det endast ca 4 % av alla bolag som signifikant använder sig av dessa tekniker som en del i sin organisation. Denna siffra kommer öka signifikant under åren som kommer. SoftOne har en aktiv roll i att hjälpa sina kunder framåt i denna utveckling.

Vi hjälper dig att hitta rätt