Tillväxtverket – Underlag för avstämning Korttidsarbete

Tillväxtverket – Underlag för avstämning Tillväxtverket har utkommit med en avstämningsrapport för korttidsarbete. Information från SoftOne GO till underlaget för avstämning av korttidsarbete finns bl.a. i rapporten som standard heter ”Periodrapport”. Läs mer på tillvaxtvarket.se/avstamning Exempel: Ordinarie arbetstid: All frånvaro + Arbetad tid under månaden (Ej övertid eller annat extra arbetad tid), exempel 168:00 timmar […]

Tillväxtverket – Underlag för avstämning

Tillväxtverket har utkommit med en avstämningsrapport för korttidsarbete. Information från SoftOne GO till underlaget för avstämning av korttidsarbete finns bl.a. i rapporten som standard heter ”Periodrapport”. Läs mer på tillvaxtvarket.se/avstamning

Exempel:

  1. Ordinarie arbetstid: All frånvaro + Arbetad tid under månaden (Ej övertid eller annat extra arbetad tid), exempel 168:00 timmar i exemplet ovan (112+48+8).
  2. Arbetstid under korttidsarbete: Arbetad tid under månaden, exempel 112:00 timmar i exemplet ovan.
  3. Ordinarie månadslön (kronor): Denna uppgift finner ni på anställdakortet eller i rapporten ”Aktuell lön” för er kunder som använder GO Lön. För er kunder som använder Classic Lön så finner ni löneuppgiften under anställdakortet.
  4. Månadslön under korttidsarbete: Denna uppgift kan ni beräkna genom att räkna ”Ordinarie månadslön” * [procent för aktuell nivå; tex 92,5%)
  5. Frånvaro (dagar): Summera antalet frånvarotimmar och dela med 8. Inkludera ej frånvaro ”Korttidsarbete”, exempelvis 08:00/8 i exemplet ovan.

Ni kunder som inte använder SoftOne GO Tid finner information i Classic Lön i Transaktionsrapporten. Välj lönearter för arbetad tid, korttidsarbete samt övrig frånvaro.

Läs mer om Korttidsarbete här och i dokumentet Coronaepidemin Regeländringar i SoftOne Akademi.

Vi hjälper dig att hitta rätt