Vilka är PLW Gruppen?

Vi har funnits sedan 90-talet och utför alla typer av elinstallationer både i service- och entreprenadform. Numera har vi även utökat verksamheten med ett larmföretag och ett företag som säljer egenutvecklade solceller. Vi finns i Östergötland och Stockholm och är ca 180 personer. Vi har en tillväxtresa framför oss och siktar på att fördubbla styrkan inom en treårsperiod.

Vad har du för roll på PLW Gruppen?

Jag är projektcontroller och jobbar med projekt och serviceavstämning, vilket innebär att jag gör prognoser, uppskattningar och planering för att kontrollera att allt går enligt plan och budget.

Hur använder ni SoftOne GO idag?

SoftOne GO mobilapp används främst av servicemontörerna. Exempelvis flyttar de material, gör egenkontroller, inköp av material i lager som inkommer via EDI till order och för in fakturauppgifter. Projektledarna jobbar i projektcentralen där de exempelvis kontrollera kostnader. Vår ekonomiavdelning använder ekonomidelen. Tack vare att vi jobbar i samma system så pratar vi samma språk, samtidigt som varje person har tillgång till just de delar som de behöver.

Själv arbetar jag främst i Projektcentralen och Tidrapport. I våra projekt har vi alltid en tidsplan och den följer jag upp löpande för att stämma av hur vi ligger till mot budget. På så sätt slipper vi överraskningar och kan stämma av allt efter som.  Utöver det jobbar jag med kundfakturor och följer upp leverantörsfakturor.

Vilka är dina favoritfunktioner i SoftOne GO

  • Tidrapport använder jag för att snabbt få fram relevanta nyckeltal. Exempelvis hur mycket debiterbar tid vi har eller för att se sjukfrånvarostatistik.
  • Att vi kan se hur mycket som är kvar att fakturera är viktigt. Det gör att vi också kan ha bra kontroll på vad som är kvar att utföra.
  • Fliken för artikelraderna i Projektcentralen är väldigt bra. Då man kan gruppera på leverantörer och order. Genom att använda materialkoderna har vi full kontroll på allt material som förbrukas och köps in. Sedan kan jag i Projektcentalen jämföra det mot vår kalkyl och stämma av behovet med projektledarna.
  • Filterfunktioner i orderlistan är användbart. Vi kategoriserar våra order oför att sedan kunna filtrera såväl på ordrar, kund eller avdelning.
  • Ett tips är att vi även har skapat internorder och projekt för de verktyg och arbetskläder som vi köper in. Då kan vi enkelt följa upp sällanköpskostnader ned till individnivå.
  • Att tydligt och enkelt få en överblick över projektets kundfakturor och dess betalningsstatus.

Kan du ge några tips till dem som vill komma igång med projektredovisning?

Det finns mycket och kraftfull information att hämta i SoftOne GO. Därför är det viktigt att ha en bra struktur för att kunna göra bra uppföljningar och analyser. Det gäller att avsätta tid i början för att sätta upp allt, men när det är gjort är det bara att köra.

Det är avgörande att få med montörerna hur de ska arbeta i mobilappen. Är inte de med på ”tåget” så blir det svårt att följa upp.

Hur ser framtiden ut för er?

Eftersom vi fortsätter att växa och siktar på att fördubbla styrkan är det viktigt att ha ett system som kan hantera tillväxten då det kommer bli ännu mer kontroller och administration. Allt måste flyta på och inte krångla. Vi kommer definitivt kunna fortsätta använda SoftOne GO framöver.

Mattias Hjelm är elektriker och styrsystemsprogrammerare på elinstallationsfirman TIS i Värmland. Där arbetar han bland annat med energieffektivisering och styrsystem för så kallade smarta hem. Efterfrågan på marknaden är hög och de 25 personerna har kalendrarna fulla av uppdrag. De gick nyligen igång med Hantverkarpaketet i SoftOne GO och här berättar användaren Mattias Hjelm hur han upplever systemet.

Med det digitala, mobila affärssystemet SoftOne GO har de 53 anställda på Sörens El tillgång till de funktioner de behöver, direkt i den användarvänliga appen. De är en av SoftOnes hantverkarkunder som förstått att det finns både tid och pengar att spara på att digitalisera funktioner som orderhantering, projekthantering och tidrapportering. I den här intervjun kan du läsa om hur övergången till ett digitalt arbetssätt har gått och hur det fungerar i praktiken.

Ebba Sandström är administratör och arbetsledare på familjeföretaget Sandström Elfirma, en anrik elfirma som firande 100 år förra året. Sandström Elfirma är ett relativt litet företag med 20 anställda som arbetar med såväl större entreprenader som privatpersoner. Ebba sköter det mesta av sitt arbete från kontoret, medan montörerna hittar lösningar på diverse elarbeten i den lokala trakten runt Sigtuna. De tvekar inte inför att ta sig an udda och utmanade innovationsprojekt, till exempel en ny elväg och en bränsledepå på Arlanda.

Jonas Johannson är VD på elfirman Svalebergs Elektriska. De är anknutna till Elkedjan och driver också en ELON-butik i kommunen Grästorp norr om Göteborg. Firman har växt från att ha varit ett enmansföretag då företaget grundades 2007 till att idag ha 18 anställda.

Låångs El valde SoftOnes affärssystem redan vid starten för över 30 år sedan och har sedan dess gjort en resa genom olika teknikskiften för att nu tillgodogöra sig fördelarna av ett helt molnbaserat system. Joel Låång berättar om såväl skillnaderna med den digitala tekniken som vikten av ett välfungerande affärssystem.

Gunilla Johansson, Ekonomiansvarig på JoSwe El

JoSwe El har försett Gotland med helhetslösningar inom el för såväl privatpersoner som kommuner och statliga verksamheter i över 20 år. Gunilla Johansson är ekonomiansvarig och har hand om personalfrågor för de 20 anställda likaväl som ekonomifrågor för verksamheten som har en årlig omsättning på 30 miljoner.