SoftOne Group är en av Nordens ledande leverantörer av molnbaserade affärs- och HR-system. SoftOne erbjuder en modulbaserad SaaS-lösning som befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant. Med SoftOne GO kan företag välja en helhetslösning eller handplocka specifika moduler utifrån sina individuella behov.

Porvoon Autotarvike är en finskbaserad återförsäljare av Toyotabilar. De har en lång historia och bär stolta titeln som den första Toytoaåterförsäljaren i Finland. I den här intervjun berättar deras CFO, Päivi Ahola, om varför de valde att gå över till ett molnbaserat affärssystem och vinsterna de upplevt i form av effektiviseringar, ökad flexibilitet och minskad administration och personalkostnader.

Jag känner en oändlig tacksamhet som jag behöver få ur mig, som jag vill dela med världen men i synnerhet med min arbetsgivare SoftOne. För snart ett år sedan var jag med om en olycka som vände upp och ner på mitt liv. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka alla mina kollegor och mina chefer på SoftOne för allt det stöd och den uppbackning jag fått under den här tiden.

De 100 första dagarna som VD lär vara de viktigaste. I den här artikeln reflekterar Joel Köhl, VD för SoftOne Sverige, över sina och de speciella omständigheter som påverkat hans första tid.

SoftOne, som utvecklar det molnbaserade affärssystemet SoftOne GO, fortsätter sitt samarbete med tidterminalsleverantören Data Professional och erbjuder nu ett paketpris samt en hyrlösning för beställning via leverantörens hemsida. SoftOne har även breddat sitt utbud av anvisade leverantörer av tidterminaler för att erbjuda sina kunder ökad trygghet och valmöjlighet. Tidterminalerna används av SoftOnes kunder som nyttjar mjukvaran SoftOne TimeStamp för tidstämpling.

Under de senaste årtiondena har HR-systemen utvecklats för att lösa den primära utmaningen av att handha data i ett centralt system. Från pappersjobb till dataadministration. Det har varit en banbrytande utveckling som skapat enorm effektivitet i organisationen. Endast ca 4 % av alla bolag använder sig av AI, robotar och datadriven teknik som en del i sin organisation. Denna siffra kommer öka signifikant under åren som kommer. SoftOne har en aktiv roll i att hjälpa sina kunder framåt i denna utveckling.

SoftOne Group, utvecklaren och leverantören av det molnbaserade affärssystemet SoftOne GO, har breddat sitt utbud av anvisade leverantörer av tidterminaler för att erbjuda sina kunder ökade valmöjligheter. Tidterminalerna används av SoftOnes kunder som nyttjar mjukvaran TimeStamp för tidstämpling.

SoftOne fortsätter sin snabba tillväxttakt och rustar för ytterligare tillväxt genom att utveckla organisationen med fem nyrekryteringar.

Utvecklingen går snabbt och nya trender uppstår som påverkar samhället, oss som individer och utvecklingen i SoftOne GO. Här spanar apputvecklaren Thomas Tuomenoksa på några av de stora trenderna han ser inom mobilappsutvecklingen.

Hur ser vardagen ut för en apputvecklare? Hur används egentligen mobilappen SoftOne GO? Vilka är de dominerande trenderna inom apputveckling just nu? Det svarar Thomas Tuomenoksa på i den här intervjun.