SoftOne Group tillsätter nu Jesper Larsson som ny chef för SoftOnes Lönecenter. Jesper kommer närmast från Aditro där han har jobbat i flera roller under 6 år, med bl a digitaliseringsarbete för Aditro Pay i form av nyutveckling, processförbättringar samt nya arbetssätt inom löneområdet.

Varje år utses två medarbetare inom SoftOne Group till Årets medarbetare. I år valdes Victoria Svensson, Productspecialist inom avdelningen för Service & Kvalitet på moderbolaget SoftOne AB (publ) och Fredrik Akdogan, Verksamhetskonsult på SoftOne Sverige AB.

Varje år utses två medarbetare inom SoftOne Group till Årets Entreprenörer. I år valdes Elliot Strokirk, Productspecialist inom avdelningen för Service & Kvalitet på moderbolaget SoftOne AB (publ) och Riad Smajlovic, Business Controller på SoftOne Sverige AB.

ICA Sverige och SoftOne ingår avtal

Ramavtalet mellan ICA Sverige och SoftOne Group har förnyats och förlängts för ytterligare en treårsperiod avseende molntjänsten SoftOne GO Tid, Schema och Bemanning. Avtalet tecknades ursprungligen 2016.

Den välkända sminkkedjan MakeUpStore har sedan många år tillbaka outsourcat sin lönehantering till SoftOne. Då bolaget är måna om att digitalisera och förenkla sina system och processer har de även valt att ansluta sig till det molnbaserade tids- och lönesystemet SoftOne GO. Här berättar Mika Liias om deras digitaliseringsmål, resultaten de uppnått med sina insatser och bakgrunden till de beslut de tagit.

Inom kort lanseras en ny handlartjänst med fokus på SoftOne GO, med eller utan Axfoods redovisningscenter. I handlarbutiken “Gesters” i Västertorp ser man bara fördelar med SoftOne GO. Magnus Persson har haft SoftOne GO sedan 1 februari 2020. Här berättar han om sina upplevelser.

SoftOne prioriterar säkerhet och dataintegritet högt. Företaget har genomgått en revision och blivit omcertifierade för ISO 27001, den ledande standarden för informationssäkerhet. Den externa revisorn är mycket nöjd med företagets arbete med informationssäkerhet och förnyar förtroendet i ytterligare tre år.

SoftOne Group tillsätter Maja Johansson som ny CFO. Maja har erfarenhet från ledande befattningar inom finansområdet och kommer närmast från rollen som CFO på den börsnoterade koncernen IVISYS. Maja Johansson börjar i sin nya roll som CFO, Chief Financial Officer, den 30:e november.