Två lösningar

Personalsystem för butiker och affärssystem för hantverkare

Läs mer

SoftOne XE

SoftOnes molnlösning kräver ingen installation och är alltid tillgängligt. Det är säkert och lätt att komma igång. 

Läs mer

Affärssystem

Fakturering, Mobil, Grossistkoppling, ROT och annat ur hantverkarens vardag

Läs mer

Personalsystem

Personalplanering med schemaläggning, tid, stämpelklocka, mobil och annat som behövs för att driva en butik

Läs mer

Hantverkare

Butiker

Hotell & Restaurang

Tjänsteföretag

Evenemang