Systemet gjør det mulig å skreddersy løsningen din.

SoftOne er et skybasert forretningssystem som består av moduler. Systemet gjør det mulig å skreddersy løsningen din, eller med andre ord å velge den funksjonaliteten du trenger her og nå. Senere kan du velge å supplere med ytterligere moduler etter behov.