Spesialisert  på skybasert forretnings- og personalsystemer

SoftOne har spesialisert seg på forretnings- og personalsystemer og er i dag Nordens ledende leverandør til blant annet håndverkere innenfor elektro, VVS og bygg, samt til varehandelen. Kundene våre finner du også innenfor hotell og restaurant, regnskapsbyråer, produksjonsvirksomheter og tjenestetilbydere.

Vi utvikler og selger løsningene selv og hjelper kundene våre med kundestøtte, konsulenttjenester og outsourcing av lønnshåndtering. Vi tilbyr en modulbasert skyløsning som gir kundene mulighet til å bruke helhetsløsningen vår eller separate moduler.

De 2000 avtalekundene våre har i gjennomsnitt vært hos oss i 13 år, og har i undersøkelser vist seg å være blant Nordens mest tilfredse.

SoftOne ble grunnlagt i 1985 av Håkan Lord, som fremdeles eier og leder selskapet.

Vi har 65 ansatte fordelt mellom avdelingene i Stockholm, Göteborg og Helsingfors.

ISO 27001

SoftOne är sedan 2017 certifierade inom ISO 27001, av många sett som den mest krävande standarden inom ISO-familjen. Under hela 2017 har SoftOne bedrivit ett omfattande internt program med syfte att uppnå ISO 27001-cerifiering.

Bakgrunden till att SoftOne valde att certifiera sig inom ISO 27001 var främst att hitta en metod för att systematisk förbättra informationssäkerheten i den egna koncernen samt att säkra att kraven i det nya EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR), rörande hantering av personuppgifter uppfylls.

Styret

Eric Peterson, styreleder
Håkan Lord, CEO SoftOne Group
Kjell Duveblad, styremedlem
Tobias Lord, styremedlem
Maja Johansson, varamedlem

Ledning

Håkan Lord, CEO SoftOne Group
Joel Köhl, CEO Sverige AB
Maja Johansson, CFO
Louise Ekeblad, CMO
Anna Westerlind, CPO
Fredrik Aasa, tf CTO
Jarmo Hiltunen, CEO SoftOne OY

Vår visjon

  • Vår visjon er å bli Nordens ledende leverandør av forretningskritiske systemer for små og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

Vårt mål – levedyktige kunder

  • Målet vårt er å hjelpe kundene med å bli levedyktige, ved å tilby effektive støttesystemer som lar dem fokusere på kjernevirksomheten sin.
2 000

De 2000 avtalekundene våre har i gjennomsnitt vært hos oss i 12 år, og har i undersøkelser vist seg å være blant Nordens mest tilfredse.

Certifierat enligt ISO 27001

2000

AVTALEKUNDE

24/7

TILGJENGELIGHET

60

ANSATTE

1985

GRUNNLAGT

4

SVERIGE, FINLAND,
NORGE, SRI LANKA