Releasenyheter 2019-06-03

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder SoftOne GO HR läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna. Uppdateringarna gäller Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Övriga nyheter för HR

 • Schemaplanering
  • Tidigare saknades historik under ledighetsansökan i nya plattformen Angular. Detta är nu löst och nu kan du se historik efter du godkänt en ansökan.
  • Företagsinställningen Godkänn ledighet (Personal > Inställningar > Generellt > Företagsinställning) som finns under fliken ”Inställningar planering” kan ställas in så att Godkänn är förvalt. Då kommer ”Ja” vara förvalt under frånvaroplaneringen eller när du godkänner en ledighetsansökan. Denna funktion är rättad och fungerar nu.
  • Kopiering av pass under grundschemat kunde ta lång tid, detta går nu snabbare.
  • Det kunde ta lång tid att ta bort ett pass i grundschemat, detta går nu snabbare.
  • Om man har filtrerat fram en del av ett namn under Anställd och önskar markera alla i listan så kan man numera använda funktionen ”Markera alla”.
 • Attestera tid
  • Summering i Attestera tid per person laddade inte om vid byte av period, detta är nu rättat.
  • Attestera tid-trädet tappade den filtrerade personen vid byte av period, detta är rättat.
  • Om rasttypen har inställning att en orsak ska falla ut vid ej stämplad rast så kunde orsaken falla ut om den anställde var frånvaroplanerad hel dag. Detta är löst.
  • Vi har bytt text i Informationsbilden gällande jobbet som görs under Funktioner. Vi har bytt text från ”återställes” till ”bearbetas” när man exempelvis Räknar om eller Återställer till schema.
  • Funktionerna Räkna om kan göras på transaktioner/tider som är attesterade utan att atteststatus återställs.
 • Rapporter
  • Tidigare visade summorna på Saldorapporten andra siffror än de som fanns i Attestera tid, detta är nu rättat.
  • Frånvarorapport sjuk per anställd, utskriven från nya rapportfunktionen, visade inte rätt information men det gör den nu.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Attest - Ett samlat attestmeddelande

När man startar ett attestflöde för en lev.faktura kan man välja att skicka ett meddelande till berörda attestanter. Tidigare har dessa meddelanden gått iväg ett och ett, men vi har nu utvecklat funktionalitet för att kunna skicka ett attestmeddelande för flera lev.fakturor. Observera att detta avser start av ett attestflöde via fakturalistan och inte från redigeringsläget av en faktura.

Attest - Konteringsdimensioner

Nu visas samtliga upplagda konteringsdimensioner som kolumner i listan för Mina attesterade (Ekonomi > Leverantör > Attestera > Översikt > fliken Mina attesterade). Tänk på att kolumnerna är dolda som förval och behöver väljas i hamburgermenyn till höger om de ska visas.

Attest - Ny listkomponent

I Attestexpandern på en leverantörsfaktura har vi bytt ut den markerade listan nedan till en nyare version som ger ett lyft avseende gränssnittet. Utöver detta har vi även dolt listan som benämndes Justerade rader då denna inte längre fyllde någon funktion.

Attest - Avbrutet attestflöde

Vid användning av funktionen ”Avbryt attest” får man numera information om vem som avbröt attestflödet och när det skedde, likt övrig info i attesthistoriken. När ett nytt attestflöde startas upp ersätts dock den tidigare historiken med det nya flödet.

Lev.fakturor - Inaktivering av fältet "Moms"

Tidigare påverkades konteringen vid ändring av momsbeloppet på en byggtjänst-faktura. Detta har vi löst genom att inaktivera fältet ”Moms” vid användning av momstyperna ”Momsfri” och ”Byggtjänst”.

Lev.fakturor - Ikon för attestkommentarer

För att enklare kunna följa upp kommentarer som har angetts vid attest har vi lagt till en ny kolumn på sidorna Leverantörsfakturor och Obetalda leverantörsfakturor. Kolumnen visar en ikon föreställandes en pratbubbla () om någon har lämnat en kommentar. Tryck på ikonen så öppnas dialogen ”Attesthistorik”.

Lev.fakturor - Koppla mot projekt & Vidarefakturera

Nu kan man återigen söka efter projekt och order i expandrarna Koppla mot projekt och Vidarefakturera på en leverantörsfaktura.

Rapport - Huvudbok med 3 konteringsdimensioner

Tidigare har vi bara haft en rapport för Huvudbok med 2 konteringsdimensioner. Nu har vi utvecklat en rapport för 3 konteringsdimensioner som kan vara användbar för de kunder som exempelvis arbetar med Projekt, Kostnadsställe och Kostnadsbärare.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Diverse rättningar för expandrarna Koppla mot projekt och Vidarefakturera på en leverantörsfaktura.
 • Åtgärdat att påslag växte om man använder negativa rabatter på kunder och vidarefakturerar en leverantörsfaktura till flera ordrar/projekt.
 • Problem med att spara en inkommande e-faktura från InExchange om leverantören saknades är rättat.
 • Nu kan sidan Stoppa fakturor återigen användas.
 • Rättat att funktionerna ”Överför till annan” eller ”Överför med retur” gav dubbla kommentarer i attesthistoriken.
 • Problem att markera fakturor ovanför vald rad i Attestöversikten är åtgärdat.
 • I Attestöversikten visades en dialog om osparade ändringar efter att vald faktura redan godkänts. Numera får man frågan direkt när man trycker på knappen ”Godkänn” och kan då avgöra om man vill spara ändringarna först eller fortsätta utan.
 • Vid avbruten attest rensades inte status och namn i listan Leverantörsfakturor. Detta är nu rättat.
 • Nu går det att ta bort en fakturabild om man har laddat upp ett felaktigt filformat. Vi visar även information om vilka format som systemet har stöd för.
 • Justering av diverse stavfel i felmeddelanden.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Order - Ny kolumn för "Projektnamn"

Vi har kompletterat Orderlistan (Försäljning > Order > Ordrar) med en kolumn för ”Projektnamn”. Om kolumnen inte visas per automatik behöver den väljas i hamburgermenyn på höger sida av listan.

Order - Obligatoriskt fält på ROT-avdrag

Efter denna release visas fältet ”Fastighetsbeteckning” som obligatoriskt att fylla i. Detta för att skapa enhetlighet då fältet är tvingande i appen. Om fälten ”Lägenhetsnummer” och ”Organisationsnummer” används går det dock bra att spara ROT-avdraget utan att fylla i ”Fastighetsbeteckning”.

Saldo - Migrerad till ny listkomponent

Tidigare migrerade vi sidan Saldo (Försäljning > Lager > Hantera > Saldo) till en ny listkomponent. Nu har vi även migrerat redigeringssidan av en artikel. Detta ger bättre prestanda, snyggare gränssnitt och i nästa steg kommer man även kunna exportera listan till Excel.

Inventering - Migrerad till ny listkomponent

Nu är redigeringssidan av ett Inventeringsunderlag (Försäljning > Lager > Hantera > Inventering) migrerad till den nya listkomponenten. Detta ger bättre prestanda och framöver kommer vi även lägga till möjligheten att exportera listan till Excel.

App - Ny funktion "Jag är klar"

I förra releasenyheterna informerade vi om den nya funktionen ”Jag är klar” som då implementerades på webben. Denna funktion kommer även inom kort i nästa version av iOS- och Android-appen. När man för egen del är klar med registrering av material och app går man in på orderdetaljerna och trycker på ”Sätt: Jag är klar”. Nedan ser ni exempel på hur det kommer se ut.

 

App - Nyheter i orderlistan

I nästa version av iOS- och Android-appen kommer dessa nyheter:

 • Projektnamn och projektnummer visas i Orderlistan.
 • Datumet på respektive order har tidigare visat orderdatumet. Framöver kommer istället orderns leveransdatum visas, precis som rubriken antyder.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Avtal visades annorlunda via Kundcentralen än via avtalsmodulen, men det är nu rättat.
 • Rättat att fel antal timmar visades för ”Planerad tid” vid planering av uppdrag på sidan Orderplanering.
 • Problem med att fakturerad tid inte uppdaterades korrekt vid redigering är åtgärdat.
 • Åtgärdat att tidigare fakturerade lyftrader inte drogs av vid slutfakturering.
 • Rättat att momsen för frakt och fakturaavgift inte räknades om vid byte från momstypen ”Momspliktig” till ”Byggtjänst”.
 • Vissa kunder har upplevt att artikelförslagen på t.ex. Order laddade länge. Detta har vi löst genom en maxgräns på 1000 artikelförslag i dropdownlistan.
 • Problem med att välja faktureringsmetod på ett avtal är löst.
 • Vid samfakturering av flera ordrar följer nu även alla bildfiler med i samfakturan.
 • Ikonen som ser ut som ett gem och indikerar att det finns bifogade dokument på en order finns nu kvar efter distribution via e-post.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 27 juni kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Avtal
 • Offert
 • Filarkiv
 • Interna nyheter
 • Kalendarium
 • Attestövergångar
 • Paneler
 • Kategorier
 • Perioduppsättning
 • Tillgänglighet

Angular sätts som förstahandsval, men Silverlight finns kvar för:

 • Hantera löneexport

Hur växlar jag från Angular till Silverlight?

Tryck på den markerade ikonen i toppmenyn för att växla mellan gränssnitten.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.