18 juni 2024

Releasenyheter

Allmänt

Webb:

Inne på personuppgifter på anställdakortet finns det möjlighet att lägga till en närmast anhörig. Nu blir det obligatoriskt att lägga till vilken relation den närmast anhöriga har till den anställde.

 

App: (Kommer i nästa release)

Inne i kontaktuppgifter som du hittar under inställningar så blir det nu obligatoriskt att ange relation när du lägger upp närmast anhörig. 

För att ta bort en närmast anhörig så suddar du ut alla fält och klickar på spara.

 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Tid/Bemanning

Vi har gjort prestandauppdateringar och optimerat schemaplaneringen. Detta leder till snabbare svarstider vid utritning av schema och tabeller.

I samband med att vi utvecklat den nya behovsplaneringen så har det blivit en dubbel genväg till behovsplaneringen i vänstermenyn. En till den nya och en till den gamla. Nu är den gamla genvägen borttagen. Det har även funnits en väg via aktiva schemat till behovsplaneringen i form av en flik. Även denna är nu borttagen.

Ni kommer åt behovsplaneringen som vanligt via huvudmenyn på vänster sida eller via dropdown-menyn inne i schemaplaneringen enligt bilderna nedan.

 

Vi har byggt en ny funktion som gör det möjligt att registrera tillägg i samband med stämpling. Läs nedan om hur du aktiverar funktionen, hur du gör i närvaroterminalen samt hur du kan registrera tillägg i samband med manuell stämpling i Attestera tid.

För att få tillgång till denna funktion så måste du markera en inställning som heter ”Möjlighet att registrera tillägg i samband med stämpling”. Du hittar denna under Personal > Inställningar > Företagsinställningar, sedan längst ned på sidan under rubriken Stämpling.

 
 

Du måste sedan välja vilka Schematyper eller Resa/utlägg som ska vara tillgängliga att stämpla med, enligt bilderna nedan.

Personal > Inställningar > Tid > Resa/utlägg

 
 
Personal > Inställningar > Planering > Schematyper
 
 

Nu är du redo att stämpla tillägg i terminalen. Notera dock att det endast går att stämpla tillägg vid instämpling!

För att begränsa terminalen till endast vissa tillägg så finns den inställningen inne på terminalinställningarna enligt bilden nedan.

Personal > Inställningar > Tid > Terminaler.

 
 
När du är inne i terminalen och ska stämpla tillägg så finner du det alternativet här:
 
 

Du väljer sedan tillägg genom att markera dem i listan. Om tillägget kräver att du skriver in ett manuellt antal så kommer det upp en knappsats där du skriver in önskat antal.

 
 

För att titta vilka tillägg som blivit kopplat till stämplingar eller om du manuellt vill lägga till tillägg på stämplingar så går du till Attestera tid och klickar på ikonen enligt nedan.

 

Lön

Nu finns det möjlighet att välja vilka tillägg (schematyper) som ska följa utförd tid för den anställde. Detta anges på anställdakortet under Anställningsuppgifter > Lönetillägg.

Behörigheter som krävs för denna funktion är Lönetillägg [3075] och Lönetillägg [3076].

 

Klicka på Ny rad i högra hörnet för att lägga till ett nytt lönetillägg på den anställde. Välj därefter vilken typ och vilken tidsperiod detta ska gälla. Lämna blankt om det gäller tillsvidare.

 

Notera:

Detta meddelande innebär att om du ändrar ett lönetillägg och det finns dagar med utfall i aktuell period och framåt i tiden, så måste dessa räknas om för att förändringar ska ske.

Ekonomi

I releasen den 2024-04-16 lade vi till en kolumn för att spara BIC i leverantörens betalningsinformation. Framöver ska BIC anges i BIC-kolumnen och IBAN ska anges i Konto/IBAN-kolumnen när betalningsinformation med typ IBAN sparas.

Tidigare angavs både BIC och IBAN i kolumnen Konto/IBAN. För att få BIC i den nya kolumnen har vi gjort en uppdatering för befintlig betalningsinformation på leverantörer. Uppdateringen har påverkat all betalningsinformation med betalningstyp IBAN, ingen BIC i BIC-kolumnen, och IBAN sparat i Konto/IBAN-kolumnen i formatet BIC/IBAN. Inga förändringar har gjorts om dessa villkor inte har uppfyllts.

När ett IBAN-kontonummer läggs till i leverantörens betalningsinformation valideras detta. Tidigare misslyckades valideringen om IBAN innehöll mellanslag. Idag är det möjligt att spara ett IBAN som innehåller mellanslag.

I listan över obetalda fakturor (Ekonomi > Leverantör > Betalningar) visas nu texten ”IBAN” i början av betalningsnumret när betalningstypen är IBAN. Tidigare var texten ”BIC”, vilket inte riktigt matchade innehållet.

Vid import av leverantörsbetalningar och kundinbetalningar i betalformatet ISO20022 händer det att transaktioner som inte hör ihop med en faktura finns med i filen. Det kan t.ex. handla om transaktioner som avser löneutbetalningar eller en inbetalning från Skatteverket.

Tidigare har dessa transaktioner inte kunnat hanteras av användaren utan statusen har fortsatt varit ’Okänd’, vilket har resulterat i att statusen på hela betalningsfilen har kvarstått som ’Under behandling’. Detta har i sin tur gjort att användaren inte haft möjlighet att få en överblick över vilka filer som är färdighanterade och inte.

Som ett första steg har vi tagit fram funktionalitet för att manuellt ändra status på denna typ av betalningar.


Instruktion

Följ nedan steg för att hantera dina omatchade transaktioner.
 1. Gå till Ekonomi > Import > Betalningar > Leverantörsbetalningar/Kundinbetalningar.
 2. Öppna en befintlig import eller utför en ny import.
 3. Markera en eller flera betalningar med status ’Okänd’.
 4. Klicka på pilen bredvid funktionsknappen Uppdatera betalningar och välj därefter Uppdatera status.
 5. Nu visas en dialog där en tvingande kommentar ska anges. Observera att kommentaren appliceras på samtliga markerade betalningar.
 6. När funktionen har utförts visas en statusdialog med information om hur många betalningar som uppdaterades.
 7. Statusen på betalningar har nu ändrats från ’Okänd’ till ’Manuellt behandlad’ och du kan även se kommentaren i listan.
 
Bra att veta!
 • Det är endast betalningar med status ’Okänd’ som kan behandlas manuellt.
 • Om samtliga transaktioner i en betalfil har status ’Behandlad’ eller ’Manuellt behandlad’ sätts statusen för hela betalfilen till Behandlad i listan över importerade filer. Detta för att du ska kunna se att filen är fullt hanterad. 
 • Du kan uppdatera en befintlig kommentar genom att uppdatera statusen på nytt. Den ursprungliga kommentaren skrivs då över av den nya.
 • Om du har skrivit en längre kommentar kan du föra muspekaren över kommentaren för att synliggöra all text.
 • Du kan matcha en betalning med en faktura via förstoringsglaset efter att ha uppdaterat statusen. Då ändras statusen från ’Manuellt behandlad’ till ’Matchad’. Detta avser endast Kundinbetalningar.

Rapporten ’Inventarielista – Aktiva’ inkluderar nu även fullt avskrivna inventarier. Detta innebär att rapporten visar inventarier med både status ’Aktiv’ och ’Avskriven’, till skillnad från tidigare då endast den förstnämnda statusen användes.

Ändringen grundar sig i att inventarier som är fullt avskrivna fortfarande kan vara aktiva och därmed kvar i verksamheten. För att kunna utföra en korrekt avstämning vid exempelvis månadsbokslut behövs beloppen för alla verksamhetens aktuella inventarier.

Inventarier med status ’Utrangerad’ eller ’Såld’, dvs. inventarier som inte längre är en del i verksamheten kommer inte med vid utskriften. 


Exempel

I listan för inventarier (Ekonomi > Inventarier > Inventarier) finns en fullt avskriven inventarie med nr 0113.

 

För att skriva ut en motsvarande rapport navigerar du till högersidans rapporter och väljer ’Inventarielista – aktiva’ under Ekonomirapporterna. Här finns möjlighet att periodisera, dvs. skriva in en t.o.m.-period för inventarielistan.

 

Den avskrivna inventarien i exemplet skrivs ut på rapporten över aktiva inventarier.

Försäljning

Det finns nu möjlighet att uppdatera hela eller delar av en försäljningsprislista, t.ex. för att göra en generell procentuell prisförändring. Uppdateringen avser de artiklar som är kopplade till den aktuella prislistan.

Behörighet

För att få tillgång till den nya funktionen för prisjustering behöver behörigheten Prisuppdatering [1103] under Försäljning aktiveras, på t.ex. Systemadmin-rollen. Den nya behörigheten är redan aktiverad på samtliga licenser och företag som har behörigheten Prislistor [204].Utför prisjustering
 1. Markera den eller de prislistor som du vill uppdatera.
 2. Klicka på knappen Prisjustering i högra övre hörnet.
 3. Nu visas en dialog med flera olika val. Du väljer:
  • Om du vill uppdatera existerande priser
  • Från vilket datum det nya priset ska gälla samt ett ev. t.o.m.-datum
  • Om du vill göra en beloppsändring eller en procentuell ändring
  • Om det ska vara en avrundning av det nya priset
 4. Sedan kan du göra ytterligare urval och välja ut t.ex. vissa särskilda artiklar eller produktgrupper som ska omfattas av prisändringen.
 5. Du kan också välja utifrån vilket datum som artikelns nya försäljningspris ska baseras på.
 6. Längst ned i dialogen ser du hur många prislistor som kommer att uppdateras. När du är nöjd med dina val klickar du på Spara, varpå prisjusteringen slår igenom direkt.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt