7 juni 2023

Releasenyheter

Allmänt

Inga nyheter inom området Allmänt i denna release.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Inga nyheter inom området App i denna release.

Tid/Bemanning

Inga nyheter inom området Tid/Bemanning i denna release.

Lön

Tidigare har vi skickat med koden 0980 i lönefilen då en anställd haft frånvaro på schemafria dagar. 
Nu har vi lagt till 0250 om den anställde har deltidsfrånvaro.
 
Dagar med frånvaro på hel dag skall få koden 0980 skickad i lönefil. Dagar med halv dag skall få koden 0250 skickad i lönefil.

Numera har vi stöd för PAXML 2.1

För att använda sig av formatet behöver valet göras under Företagsinställningar > Inställningar Lön.

Välj PAXml 2.1 och ta sedan ut exportfilen så som vanligt.

Mer information kommer!

Ekonomi

Sorteringen av fakturor har ändrats under fliken ’Mina attesterade’ på sidan Attest. Nu sorteras fakturorna i fallande ordning utifrån fakturadatum, så att de nya hamnar högst upp som standard. Tidigare var det motsatt sortering.

Expandrarna ’Vidarefakturera’ och ’Koppla mot projekt’ avser båda en fördelning av en leverantörsfakturas kostnader. Nu slår vi samman dessa till en gemensam expander benämnd ’Fördela kostnader’. Den nya expandern innehåller samma uppgifter som tidigare.

Sammanslagningen syftar till att förenkla det administrativa arbetet då allt har samlats på ett och samma ställe. Förändringen kommer även underlätta vid utbildning då det har varit svårt för nya användare att förstå skillnaden mellan de två ursprungliga expandrarna.

Behörigheter

Den nya expandern visas om man har någon av behörigheterna Koppla lev.faktura mot projekt [684] och Vidarefakturering [1028].

Generellt

I den nya expandern finns några fält/funktioner som är generella:

  • Projekt
  • Order
  • Bifoga fakturabild
  • Krysset för att ta bort rad

Vidarefakturering

För att vidarefakturera kostnaden anges uppgifterna inom grupperingen Vidarefakurera. Anger du uppgifter i dessa fält låses fälten inom grupperingen Koppla mot projekt ned.

Koppling mot projekt

För att koppla kostnaden mot projekt anges uppgifterna inom grupperingen Koppla mot projekt, se markerat område i bilden nedan. Anger du uppgifter i dessa fält låses fälten inom grupperingen Vidarefakturera ned.

Användning av både vidarefakturering och koppling mot projekt

Om du har behov av att både vidarefakturera en leverantörsfaktura och koppla den mot projekt behöver du skapa två separata rader. På den enda raden anger du uppgifterna för vidarefaktureringen och på den andra raden anger du uppgifterna för kopplingen mot projekt.

Fördela kostnaden på flera rader

Om kostnaden ska delas upp på flera rader och fördelas på flera projekt eller vidarefaktureras till flera order lägger du till dessa med hjälp av funktionsknappen Lägg till rad. Lämna då förslagsvis blankt i fälten Order och Projekt i fakturahuvudet.

Samma funktionalitet som tidigare

  • Om order/projekt anges i fakturahuvudet skapas fortsatt automatiskt en rad för koppling till projekt under den nya expandern.
  • På samma sätt föreslår SoftOne GO den valda ordern/projektet från fakturahuvudet när du använder funktionsknappen Lägg till rad. Antingen fördelas kostnaden med vidarefakturering till en order kopplad till projekt eller så kopplas kostnaden till projektet direkt per rad.
  • Det finns en inställning som innehåller standardvärde för vad programmet ska föreslå vid koppling till projekt. Denna återfinns via Försäljning > Inställningar > Generellt > Projektinställningar.
  • Om checkboxen för Belasta projekt inte är ifylld kommer systemet föreslå detta vid fördelningen av kostnaderna på leverantörsfakturan. 
  • Leverantörsfakturan kopplas då till projektet och visas i Projektöversikten, men utan att belasta med kostnaden, utan visas bara som information.

Vid vidarefakturering av en leverantörsfaktura skapar SoftOne GO automatiskt en ströartikel med en standardbenämning, t.ex. ”Ströartikel – från levfaktura 4000 Ahlsell”, på vald order.

Nu har vi öppnat upp möjligheten för dig att själv ange vilken artikel som ska vidarefaktureras direkt på leverantörsfakturan, istället för i nästa steg på orderns artikelrad.
 
Ströartikel
Om endast order/projekt och belopp/påslag registreras, utan att ange en specifik artikel, kommer systemet att föreslå ströartikeln och benämningen precis som tidigare.
 
Egenvald artikel
Fälten för Artikelnr och Artikelnamn är numera redigerbara och således även sökbara – du kan skriva in ett artikelnummer eller benämning, t.ex. dosa, och få fram en lista med valbara artiklar.
 
 
 
Benämning på artikelrad
Oavsett om du väljer att använda ströartikeln eller en egenvald artikel kvarstår texten om vilken faktura artikeln kommer från.
 

Försäljning

Inga nyheter inom området Försäljning i denna release.

Arkiv

Sökfunktion

Vi hjälper dig att hitta rätt