7 juni 2023

Releasenyheter

Allmänt

Inga nyheter inom området Allmänt i denna release.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Inga nyheter inom området App i denna release.

Tid/Bemanning

Inga nyheter inom området Tid/Bemanning i denna release.

Lön

Tidigare har vi skickat med koden 0980 i lönefilen då en anställd haft frånvaro på schemafria dagar. 
Nu har vi lagt till 0250 om den anställde har deltidsfrånvaro.
 
Dagar med frånvaro på hel dag skall få koden 0980 skickad i lönefil. Dagar med halv dag skall få koden 0250 skickad i lönefil.

Numera har vi stöd för PAXML 2.1

För att använda sig av formatet behöver valet göras under Företagsinställningar > Inställningar Lön.

Välj PAXml 2.1 och ta sedan ut exportfilen så som vanligt.

Inställningar att göra för SEB (version 20230303):

 

  1. Gå in under administrera-> företag -> tryck på redigera pennan.

Under betalningsuppgifter ska ett BIC & IBAN finnas registrerat.

 

  1. Gå in under personal-> företagsinställningar-> inställningar lön

Under Löneutbetalning ska nedan inställningar vara ifyllda

 

Utbetalningsformat: ISO20022

Kundnummer: Ska vara ett kundnummer bestående av 6 siffror.

Avtalsnummer: I detta fält ska det fyllas i 7st nollor.

Bankgiro: Fältet kan vara tomt då detta inte används i nya formatet.

Företaget är registerhållare: ska vara tomt.

Utbetalningskonto: Här ska man välja det BIC/IBAN som man registrerade i steg 1.

Använd execution date som den dag som lönen når mottagare: Ska INTE vara ibockat. När man sedan skapar utbetalningsfilen så kommer det finnas ett fält där man ska ange ”debiteringsdatum”. Detta datum ska vara 1 bankdag innan själva utbetalningen ska nå betalningsmottagaren. Om utbetalning ska vara t.ex 25:e. Så ska man ange 24:e i detta fält när man skapar filen.

 

  1. Under anställda fliken ska fortfarande kontoinsättning finnas på alla anställda, och det ska i dagsläget vara svenskt clearing och kontonummer som ligger registrerade på de anställda. 

Ekonomi

Sorteringen av fakturor har ändrats under fliken ’Mina attesterade’ på sidan Attest. Nu sorteras fakturorna i fallande ordning utifrån fakturadatum, så att de nya hamnar högst upp som standard. Tidigare var det motsatt sortering.

Båda expandrarna ’Vidarefakturera’ och ’Koppla mot projekt’ avser fördelning av en leverantörsfakturas kostnader. Med anledning av detta har vi nu slagit samman de två expandrarna till en enda, benämnd ’Fördela kostnader’. Den nya expandern innehåller samma uppgifter som tidigare och syftar alltså endast till att förenkla det administrativa arbetet samt att förenkla vid utbildning av nya användare.

Behörigheter

Expandern ’Fördela kostnader’ visas om du har någon av behörigheterna Koppla lev.faktura mot projekt [684] och Vidarefakturering [1028] aktiverade.

Generella uppgifter

Kolumerna Projekt, Order och Bifoga fakturabild är generella uppgifter som avser både koppling mot projekt och vidarefakturering.

Koppla mot projekt

Önskar du koppla en leverantörsfaktura mot ett projekt anger du uppgifterna under kolumngruppen Koppla mot projekt.

Vidarefakturera

Önskar du vidarefakturera en leverantörsfaktura anger du uppgifterna under kolumngruppen Vidarefakturera.

Både och?

Önskar du både koppla mot projekt och vidarefakturera löses det enkelt genom att lägga till en ny rad. Du behöver därmed lägga till en rad där uppgifter för koppling mot projekt anges och en rad där uppgifter för vidarefakturering anges.

Vid vidarefakturering från en leverantörsfaktura till en order skapades tidigare endast en artikelrad på ordern med en ströartikel. Nu har vi gjort det möjligt att själv kunna ange vilken artikel som ska vidarefaktureras direkt på leverantörsfakturan, istället för i nästa steg på ordern.

Ströartikel
Ange endast belopp och ett eventuellt påslag så används ströartikeln precis som tidigare.
 
Egenvald artikel
Ange önskad artikel i kolumnen Artikelnr. Denna artikel kommer då skapas upp på ordern. Fältet för ’Artikelnr’ är sökbart för att du ska kunna skriva in ett artikelnummer eller benämning, t.ex. ”dosa” och få fram en lista med valbara artiklar.
 

Benämning

Oavsett om du använder ströartikel eller en egenvald artikel kommer benämningen på artikelraden på ordern fortsatt innehålla information om vilken leverantörsfaktura som artikeln har vidarefakturerats från.

Försäljning

Inga nyheter inom området Försäljning i denna release.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt