12 december 2023

Releasenyheter

Allmänt

Vi lägger till två fält i analysen Planera tid för att förenkla hur vi ser pass som hamnar på vikariatsbilagan och vilken sysselsättningsgrad som den tillsatta vikarien har.
 
– Sysselsättningsgrad
Detta fält visar vilken sysselsättningsgrad den anställde har på sin anställning.
 
– Vikariat
Detta fält visar om passet är ett vikariat eller ej.
 
Om du inte ser analysen Planerad tid så klickar du på kryssrutan ”Visa även ej upplagda” högst upp åt vänster i analysväljaren för att få fram den och därefter lägga till den.
 
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

När du lägger till en bild i en order i appen kan du nu ange både ’Filnamn’ och ’Beskrivning’, precis som på webben. Tidigare var det endast möjligt att ange en beskrivning i appen.

 • Om du anger ett filnamn för en bild sparas det med filändelsen jpg.
 • Filnamnet är inte ett obligatoriskt fält att fylla i, utan det kan lämnas blankt. Bilden namnges då automatiskt på samma sätt som tidigare.
 • Så här ser bilden ut under orderns Dokument-expander på webben.

När en artikelrad tas bort på en order i appen tas nu även de textrader/beskrivningar som är kopplade till artikeln bort.

Tid/Bemanning

För att förbättra utseendet för personer med mindre skärmar har vi nu ändrat utseendet lite i urvalet i schemaplaneringen. Vi har flyttat ner några urvalsalternativ till en egen rad så att det blir snyggare radbryt. Vi har även lagt till en ledtext till checkboxen som visar inlånad personal. Se bilder nedan för att se hur det såg ut förut och hur det ser ut nu.
 
Nya utseendet:
 
Gamla utseendet:

Lön

Numera är det möjligt att ange startdatum för när rapportering av löner ska ske i Skandia.

Datumet som anges är det datum som kommer att stå som nyanställd (nyanmäld) i filen till Skandia.

Inställningen finns under Anställd > Register > Löneavtal

Ekonomi

Vi har gjort en optimering av importen av fakturaunderlag från ICA MinButik (Ekonomi > Import > Connect). Syftet är att minska tidsåtgången för uppladdning av filer och import av order från Onlinehandel och kreditköp i butik.

Det är nu möjligt att välja varifrån konteringsdimensionerna ska hämtas vid import av verifikat (Ekonomi > Import > Connect). Det finns två alternativ:

 • Från valda konteringsdimensioner
 • Från importfilen (precis som tidigare)
Ange konteringsdimensioner vid import
 1. Gå till Ekonomi > Import > Connect.
 2. Öppna en importdefinition som avser verifikat.
 3. Kryssa i den nya inställningen ’Använd konteringsdimensioner’. Då synliggörs fält för samtliga konteringsdimensioner.
 4. Nu kan du välja hur verifikaten som importeras ska konteras. Ange valfria internkonton.
 5. Välj sedan den eller de filer som ska importeras och ladda upp och importera dessa som vanligt.
 6. När du klickar på Importera visas ett meddelande om att valda internkonton prioriteras och kommer att skriva över eventuella internkonton i filen. Klicka på OK för att fortsätta importen.
 7. När importen är klar ändras status från ’Under behandling’ till ’Behandlad’. De importerade verifikaten har då uppdaterats med valda internkonton.

Funktionen massvidarefakturering på sidan Kostnadsuppföljning har utökats med en inställning för användning av ströartikel som artikelnummer för överförda artikelrader. Detta innebär att:

 • Benämningen hämtas från artikelraderna på e-fakturan
 • Ströartikel används på alla artikelrader

Vid ankomstregistrering av leverantörsfakturor är det vanligt att öka zoomen på fakturabilden för att tydligt se fakturans uppgifter. För att förenkla detta sparar vi numera vald zoom och det sker i dessa lägen:

 • När en faktura stängs ned och en ny öppnas
 • När funktionen ’Spara och öppna nästa’ (Ctrl+H) används
 • Till nästa gång du navigerar till sidan Leverantörsfakturor

För att underlätta registrering av återkommande verifikat inkluderas nu texten i huvudet vid kopiering av ett verifikat.

 

Försäljning

På redigeringssidan av en preliminär kundfaktura har vi låst ned funktionen ’Skicka e-faktura’. När en faktura har status Preliminär har den ännu inte fått ett fakturanummer och bör därför inte skickas som e-faktura. Syftet med ändringen är alltså att minska risken att av misstag skicka iväg fakturor som saknar fakturanummer.

I listan över kundfakturor visas en ikon i form av ett flygplan om en faktura har skickats som e-faktura, både via Försäljning > Faktura > Fakturor och Ekonomi > Kund > Fakturor.

Flygplanet visas nu i olika färger beroende på statusen för det elektroniska utskicket:

 • Fel = röd
 • Väntar på svar = orange
 • Skickad = grön

Det är möjligt att filtrera på de olika färgerna, för att t.ex. visa alla fakturor där utskicket inte har gått igenom utan av någon anledning blivit stoppat.

När du fakturerar en kund med momstyp ’Export inom EU’ och det finns ett VAT-nummer angivet på kunden visas en informationstext på fakturan om att köparen är skattskyldig. Denna text följer även med när fakturan skickas som e-faktura via InExchange till slutkunden.

Svensk text: Artikel 138 i mervärdesskattedirektivet
Engelsk text: Article 138 of the VAT directive

På fakturan hos InExchange står informationstexten under rubriken ’Fakturans mervärdesskatter’ om man tittar på fakturainnehållet i HTML-format.

För de företag som använder kontantförsäljning finns det en ny knapp för att spara en faktura. Syftet är att göra det tydligare för dig som användare om du sparar en kontantförsäljning eller en faktura.

Knappen är synlig om företagsinställningen ’Använd kontantförsäljning’ är aktiverad under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar.

Hur fungerar det?

 1. En ny faktura sparas först som en preliminär faktura. Detta gäller oavsett om du skapar den från order eller från fakturasidan.
 2. Om du vill spara en kontantförsäljning – tryck på knappen Kontantförsäljning. Om du vill spara en faktura – tryck på knappen Faktura.
 3. När du klickar på knappen Faktura får du upp en dialogruta för att skriva ut fakturan som PDF (Spara och skriv ut) eller skicka den som e-post (Spara och skicka som e-post). Fakturan kommer att sparas som definitiv och distribueras enligt vald metod.
 4. Från rullgardinslistan för e-post kan du välja en befintlig e-postadress eller ange en ny genom att klicka på Ange e-postadress. Standardmallen för e-post kommer att användas och dokument som är markerade för att skickas bifogas e-postmeddelandet.
 

Nu är det möjligt att ställa in en konteringsdimension som obligatorisk att ange vid sparande av en kundfaktura eller order.

Inställningar

 1. Gå till Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Konteringsnivåer.
 2. Öppna den konteringsdimension som du vill ange som obligatorisk.
 3. Kryssa i ’Obligatorisk i order’ och/eller ’Obligatorisk i faktura’.

Hur fungerar det?

På redigeringssidan av en faktura/order visas det en asterisk om en konteringsdimension är obligatorisk.

 
Det är inte möjligt att spara en order/faktura om obligatoriska konteringsdimensioner inte har angivits. Då visas ett felmeddelande likt nedan.
 
 
Validering av saknad konteringsdimension görs inte för en order/faktura som har status Verifikat eller Makulerad.

I standardrapporterna för order och faktura har vi utökat utskriften av texten för artiklarnas benämningar så att all text skrivs ut. Tidigare fanns det en begränsning på max 2 rader.

 
Exempel
 • I nedanstående exempel har en lång text registrerats i artikelns namn.
 • Vi utskrift av en faktura som innehåller ovan artikel skrivs nu namnet ut i sin helhet.

Urvalet vid utskrift av lagerrapporter har nu utökats med Produktgrupp. Detta innebär att du kan skriva ut t.ex. en lagersaldolista med urval på ett intervall av produktgrupper. Observera att detta endast gäller högersidans rapportmeny.

I en tidigare release dolde vi den summering av markerade respektive filtrerade rader som fanns längst ned på sidan Skattereduktion. Anledningen var att göra sidan mer enhetlig med övriga sidor i SoftOne GO, men efter input från kunder har vi nu återställt detta.

Summeringen är användbar för att stämma av godkända ansökningar genom att markera aktuella avdrag och kontrollera att summan av markerade rader stämmer överens med beloppet hos Skatteverket.

Nu finns det filter för kolumnerna med statusbollar på sidan Tidrapport, både avseende arbetad tid och fakturerbar tid. Du klickar på tratten för att synliggöra filtret och väljer sedan den/de statusar som du önskar filtrera på.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt