16 juni 2022

Releasenyheter

Allmänt

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Förut kunde ni endast kopiera hela veckor i tidrapporten. Nu finns möjligheten att kopiera en enskilda dagar.

Följ stegen nedan för att se hur du går till väga:

1. Gå till sidan tidrapport. Därefter klickar du på de tre prickarna i högra hörnet för att få fram alternativmenyn. Där väljer du ’Kopiera dag’ för att kopiera den dagen som du är inne och tittar på.

2. Så här ser dialogen ut som kommer upp efter att du valt ’Kopiera dag’. Där väljer du med pilarna vilken dag du vill kopiera dessa tider till. Notera att dagen ni kopierar tider till måste vara tom. Den dagen ni kopierar tider till får alltså inte redan innehålla tider sedan innan.

3. Nu ligger tiderna vi kopierade från den 6e Juli på den 8e Juli. Efter kopiering blir du flyttad till det datum du kopierat till.

Tid/Bemanning

Nu finns möjligheten att radera delar av ett behov på enstaka dagar istället för att behöva radera hela dagen.

Detta gäller endast behov från frekvensstatistik.

Det är ingen egen behörighet för att radera. Däremot behöver du skrivbehörighet på behörigheten Behovsplaneringen [2008]. Om du endast har läsbehörigheten så får du upp dialogen men du har inte möjlighet att radera.

Du har möjlighet att radera från två ställen.

Det första exemplet är om du går till Personal > Planering > Register > Arbetsuppgifter:

1. Öppna upp arbetsuppgiften och klicka på ’Visa genererat behov’.

2. Markera de behov du vill radera och klicka sedan på ’Ta bort markerade’.

Andra exemplet är om du går till Personal > Planering > Behovsplanering > Arbetsuppgifter och leveranser:

Om du är inne i veckovyn och högerklickar på arbetsuppgiften kan du välja ’Visa genererat behov’.

Markera sedan de behov som ska raderas och klicka på ’Ta bort markerade’.

Numera kan du välja att se vilka tidavtal som är kopplade på tjänst. Detta fungerar på samma sätt som i schemabilden.

Klicka på knappen enligt bilden nedan för att komma till ’Välj vad du vill se’.

Under tjänstens namn ser vi då vilket tidavtal tjänsten är kopplad till. Bilden nedan visar att alla tjänster är kopplade till tidavtalet Timlön.

Vi har nu förtydligat vilken anställd som är kopplad till en tjänst i veckovyn under Tjänster.

I exemplet nedan ser vi till vänster att Adam Jacobsdotter har tilldelats Tjänst 22. Namnet blir även grönt i listan som syns längst till höger när en anställd har blivit tilldelad en tjänst.

I listan till höger kan du välja att dölja redan tilldelade anställda vilket gör det ännu tydligare att se vilka som återstår.

Nu finns det ett nytt val under ’Välj vad du vill se’ när du är inne i schemavyn Tjänster.

Under expandern Diagram kan du nu välja att se Schema tjänst. Då får du ett stapeldiagram över schemaläggningen på dina tjänster.

Då ser du diagram för schemat som är lagt på tjänsten enligt bilden nedan. Du ser detta även innan tjänsten är tilldelad en medarbetare.

Lön

Ekonomi

Försäljning

Det finns nu möjlighet att registrera IB i både kronor och timmar för projektets personalkostnader för att få med rätt ingående värden på projektet.

  1. Dessa registreras på respektive projekt under Försäljning > Projekt > Projekt där projektet öppnas upp för redigering via redigera-pennan (eller dubbel-klick på projektet i listan).
  2. Under expandern Projektbudget registrerar du sedan budget och IB i både kronor och antal timmar för Kostnader personal.
  3. Det går att registrera ytterligare uppgifter för budget i kronor och antal timmar för de tidkoder som du vill specificera. Det gör du via pluset i högerkanten vid Kostnader personal.
  4. I det här fallet är inställningen registrerad för overheadkostnaden som belopp per timme under Försäljning > Inställningar  > Generellt > Projektinställningar.
  5. Det innebär att budget och IB för Overheadkostnaden registreras med en kostnad per timme.
  6. Det innebär att IB för Overheadkostnaden i det här fallet blir 250kr x 30 tim = 7500 kr. Den visas i projektöversikten under rubriken Overheadkostnad och utfall.

Det finns nu möjlighet att få en översiktlig lista över registrerade utlägg på order i tidrapporteringen. Detta är ett första steg för att få en mer översiktlig bild över de registrerade utläggen för en tidsperiod och en anställd. Nästa steg är att bygga ut funktionaliteten för att kunna registrera och attestera utläggen, för till exempel arbetsledare.

Önskemål finns också att kunna se utläggen under tidrapporten för att få motsvarande överblick som på webben, i vår mobilapp.

Samma möjligheter finns  att söka fram utlägg som för registrerade tider.

 
 

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt