21 november 2023

Releasenyheter

Allmänt

I denna release släpper vi ytterligare uppdateringar i vårt gränssnitt. Arbetet med SoftOne GO:s gränssnitt och användarvänlighet är ett arbete som kommer att fortlöpa under en längre tid. Inledningsvis har vi lagt fokus på bland annat kontraster mellan färger, storlek på ikoner och teckensnitt för att bidra till en bättre användarupplevelse.

Vi påminner om att vi var tredje vecka informerar om alla uppdateringar via våra releasenyheter.

 

Ny inloggningssida till webbgränssnittet och terminalen

Nu kommer du mötas av en ny inloggningssida till SoftOne GO:s webbgränssnitt och i terminalen. Funktionerna är desamma som tidigare, det som uppdaterats är designen. Du kommer fortfarande åt samma funktioner som tidigare såsom ”Glömt lösenord” och ”Glömt användarnamn” etc.

Ny design i mobilappen

I denna release kommer vi att släppa mobilappens nya design. Förändringarna är främst fokuserade på nya färger, ikoner och en ny inloggningssida. Funktionerna i appen är desamma.

           

Nytt ramverk

Utöver designrelaterade uppdateringar kommer vi att uppdatera våra ramverk för såväl webbgränssnittet som mobilappen. Denna förändring görs för att öka prestandan i gränssnitten, för att vi ska kunna lansera uppdateringar och nya features snabbare samt för att du som användare ska få en bättre helhetsupplevelse i SoftOne GO.

 • Webbgränssnittet uppdateras till ramverket Angular från tidigare Angular JS.
 • Mobilappen uppdateras till ramverket Flutter från tidigare Native.

Har du frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information.

Använd följande formel för att tjäna in en månads branschvana om:
Arbetade timmar är mer än 44 timmar i perioden, eller sysselsättningsgrad på anställningen är över 25% eller högre, och anställningsdagar inte är färre än antal kalenderdagar i månaden.

ATPERIOD > 44 ? 1: (SSG > 0.25 ? (ANSTDAG = KALDAG  ? 1:0 ) : 0)


Formeln läggs in under Inställningar > Lön > Löneformler.
Gå in på formeln för branschvana som vanligtvis är heter Branschvana.

Tidigare har det endast varit möjligt att låna in och ut personal inom din region. Denna begränsning är nu borttagen vilket betyder att det är möjligt att låna in och ut personal även utanför din region.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Det är numera möjligt att byta pass med medarbetare som inte tillhör den primära (standard) kategorin.

Exempel:

Anställd 1 har Frukt & Grön som standardkategori och Chark som sekundär kategori.
Anställd 2. Har Chark som standardkategori.

Tidigare har det inte varit möjligt för Anställd 1 att byta charkpasset eftersom det inte har varit standardkategori, men numera är det alltså möjligt.

Tid/Bemanning

Nu finns möjligheten att flytta jourpass och vanliga pass samtidigt. Tidigare kunde de endast flyttas separat. 
 
När du flyttar eller kopierar pass till en annan dag eller anställd så får du upp en dialogruta. Där finns nu alternativet att även ta med överlappande jourpass via en ny kryssruta nere till vänster. Denna är alltid ibockad som standard. Om du inte vill flytta jourpass tillsammans med övriga pass så måste du komma ihåg att bocka ur den.
 
Du ser vilka pass du håller på att flytta eller kopiera i listan under Källa (dragna passen). Om du avmarkerar kryssrutan Ta även med överlappande jourpass så ser du att berörda jourpass försvinner ur listan.
 

Lön

Anställd > Register > Semesteravtal

Gå in på semesteravtalet som ska använda inställningen.

Välj dagtyper som ska hanteras på samma sätt som helg, t ex i fredag som i exemplet nedan.

 

Ekonomi

Sidorna för import av leverantörsbetalningar respektive kundinbetalningar hade tidigare gemensamma fliknamn; ’Inläsningar’ på sidan i SoftOne GO och ’Importera betalningar’ i webbläsarens flik. Om du hade båda sidorna öppna i olika flikar i webbläsaren var det därför svårt att skilja på sidorna. Med anledning av det har vi nu ändrat flikarnas namn till ’Leverantörsbetalningar’ och ’Kundinbetalningar’ för att det tydligt ska framgå vilken importsida du har öppnat.

 
 

För de kunder som importerar kundreskontrafakturor finns det nu en automatisk uppräkning av fakturanumret, precis som för försäljningsfakturor. Denna funktion är kopplad till en ny inställning som är placerad under Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar > avsnittet Löpnummer. Inställningen är benämnd ’Automatiskt fakturanr vid import av reskontrafakturor’.

När inställningen är aktiverad kommer de importerade fakturorna få samma fakturanummer och löpnummer och det kommer följa det senast använda numret.

 

Ett nytt fält för ’Externt fakturanr’ finns nu tillgängligt på redigeringssidan av en reskontrafaktura, dvs. en faktura skapad från Ekonomi-modulen. Fältet är ej redigeringsbart, utan är tänkt att nyttjas vid import av fakturor från ett försystem.

 
Externt fakturanr går också att ta fram/dölja i listan med Kundfakturor. 
 
Fältet görs synligt genom att aktivera inställningen ’Använd externt fakturanumer’ som finns under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering.

Försäljning

Du kan nu ange ett underkonto (t.ex. kostnadsställe eller projekt) i konteringsinställningarna för Kund och Artikel, utan att behöva ange ett försäljningskonto.

Eftersom att det nu är möjligt att ange endast underkonto i konteringsinställningarna för Kund och Artikel (se nyheten ovanför) och det sedan tidigare var möjligt för Projekt har vi nu utökat logiken för hämtning av konteringsnivåer.

Tidigare utgick SoftOne GO endast från en nivå i konteringsprioriteringen och stannade om konton hittades. Nu fortsätter systemet istället att leta ner i prioriteringsstrukturen för att hämta upp underkonton om dessa saknas på de övre nivåerna. De olika nivåerna kan nu även kombineras, se exemplet på kontering längst ned i nyheten.

Prioriteringen för försäljningskontering ställs in under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > fliken Inställningar kontering.

I nedan bild är prioriteringen följande:
 • Prio 1 = Artikel
 • Prio 2 = Kund
 • Prio 3 = Projekt
 • Prio 4 = Baskonton
 
 • Programmet väljer försäljningskonto och underkonto om det finns på artikel enligt ovanstående prioriteringsordning. 
 • Om det saknas försäljningskonto eller underkonto på artikel hämtas försäljningskonto eller underkonto på kund.
 • Om det saknas försäljningskonto eller underkonto på kund hämtas försäljningskonto eller underkonto på projekt.
 • Om det saknas försäljningskonto på artikel, kund och projekt hämtas baskonto från Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Baskonton.

Exempel:

 1. Kostnadsställe 13 är registrerat på artikeln.
 2. Projekt 131 är registrerat på kunden.
 3. När en order registreras på ovan kund och ovan artikel hämtas konteringarna enligt prioriteringsordningen och resulterar i nedan kombination.  

Nu visas de leverantörsfakturor som du har massvidarefakturerat med överföring av artikelrader under expandern Leverantörsfakturor på order. Detta gör att det numera finns spårning åt båda håll, dels från leverantörsfakturan till ordern och dels från ordern till leverantörsfakturan.

Vi har utökat urvalen vid utskrift av rapporten ’Inventeringsunderlag’ så att du kan göra urval på ett intervall av produktgrupper. Observera att detta endast gäller högersidans rapportmeny.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt