19 september 2023

Releasenyheter

Allmänt

Det är nu även möjligt att få en påminnelse till extern e-post när ett sjukfall passerat, t.ex. 14 dagar för att anmäla detta till försäkringskassan.
Påminnelsen fungerar som tidigare, den externa e-posten är ett komplement.

Inställningen finns under Administrera > Inställningar > Systeminfoinställningar.

Det är nu möjligt att få med fältet Extern kod på anställning i analysen Anställningsuppgifter. Detta gäller endast om du har löneexporten inställd på BlueGarden eller Orkla.

Nu visas det på rapporterna nedan om ett pass är in/utlånat med hjälp utav en markering.
 
< > : Pass har annan tillhörighet / Utlånad.
> < : Anställd har annan tillhörighet / Inlånad.
 
Jobbar du med ekonomisk struktur och har anställda med flera ekonomiska tillhörigheter i anställdakortet kan du tillämpa detta.
Detta gäller för sex olika schemautskrifter. Det kan variera vilka rapportnummer/namn rapporterna har hos olika kunder (eftersom detta är möjligt att redigera), men längre ner i denna text visas bilder på de schemautskrifter det gäller.
 
Nedan följer två exempel där en anställd som har sin standardtillhörighet i Abrahamsberg (Butik1) även har möjlighet att lånas ut till Agnesberg (Butik2) (detta gäller även om den anställde har standard markerat i båda enheterna).
 
 
Vi ska se hur det ser ut för schemaläggarna i båda butikerna.
 
I exemplet nedan har Alexander två ekonomiska tillhörigheter där endast butik 1 är markerad som standard. Detta gäller dock även om den anställde har standard markerat på båda enheterna.
 
 
När schemaläggaren i Abrahamsberg (butik 1) tittar i det aktiva schemat för Alexander, ser denne att Alexander endast jobbar på onsdag i sin butik medan han är utlånad de andra dagarna.
 
 
På schemautskriften finns två nya ikoner. En för pass som har annan tillhörighet och en för anställd som har annan tillhörighet. 
Nedan ser jag att måndag, tisdag, torsdag och fredag har ikonen för pass som har annan tillhörighet.
 
 
När schemaläggaren i Agnesberg (butik 2) tittar på samma vecka och tar ut samma schema ser det ut enligt följande; 
Alexander syns som inlånad måndag, tisdag, torsdag och fredag.  
 
 
På utskriften syns det att onsdagen har pass med annan tillhörighet. De övriga dagarna är det den anställde som har en annan tillhörighet.
 
 
För att få med informationen måste du skriva ut schemautskriften via rapport-ikonen på höger sida och sedan bocka i alternativet Visa sekundära (för att få med inlånad om du endast har en standard i anställdakortet), samt välja att basera utskriften på passets tillhörighet. I nästa release kommer dessa inställningar att vara standard när schemat skrivs ut inifrån schemavyn under funktioner.
 
 
Informationen finns på följande schemautskrifter:
 
Handels – Personschema: 
 
Personschema Vecka:
 
Veckoschema-nettotid-utan passtyper:
 
 
Aktivt streckschema 05-23:

Dagschema:
 
 

 
Veckorschema med färg:

Streckschema:

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Inga nyheter inom området App i denna release

Tid/Bemanning

Inga nyheter inom området Tid/Bemanning i denna release

Lön

Det är numera möjligt att skapa en fil med AKAP-KR till Skandia.

Gå in under Personal > Anställd > Löneavtal och välj löneavtal som är berörda av AKAP-KR.

Gå in under expander Statistik och fyll i fälten under Skandia pension.
 
 


Gå sedan in under Personal > Inställningar > Företagsinställningar och fliken inställningar Lön.

Gå ner till Pension och rapporter och fyll i under Skandia sorteringsbegrepp.
 
Sök fram rapporten KPA direkt. Gå in på rapporten och tryck på kugghjulet uppe till höger.

 
Sök upp Lön – Skandia pension AKAP-KR, Skandia pension AKAP-KR under system.
Välj Exportfil under Exporttyp och Skandia pension AKAP-KR under Filtyp.

Byt även namn på rapporten till t. ex AKAP-KR Skandia.
Välj perioder och välj sedan under Rapporttyp om det är Delårsrapport, Halvårsrapport, Startrapport eller Årsrapport beroende på vad som ska rapporteras in.


Ekonomi

I samband med massvidarefakturering av leverantörsfakturor finns det nu stöd för att föra över artikelrader från e-faktura till order. 

 1. Navigera till Ekonomi > Leverantör > Fakturor > fliken Kostnadsuppföljning.
 2. Markera en eller flera fakturor.
 3. Klicka på funktionen Överför till order.
 4. Nu visas nedan dialog. Kryssrutan ’Överför artikelrader från e-faktura’ ska vara markerad om du vill att artikelraderna ska föras över till den order som skapas. Om du väljer att avmarkera kryssrutan kommer SoftOne GO ihåg värdet till nästa gång du använder funktionen.
 
Artikelrader på order

Leverantörsfakturans artikelrader skapas upp på ordern utifrån nedan prioritetsordning:

 1. Om artikelnumret finns i det interna artikelregistret används detta
 2. Om artikelnumret ej finns i det interna artikelregistret skapas en ny artikel upp
  • Den nya artikeln innehåller Artikelnr, Benämning och Enhet
 3. Om artikeln av någon anledning inte kan skapas upp används ströartikeln, tillsammans med korrekt artikelbenämning

Försäljning

Nu visas nedan information om du försöker slå ihop två artikelrader som innehåller olika artikelnummer eller olika pris.
 

Vid användning av orderfunktionen ’Flytta markerade rader till annan order’ visas nu de markerade raderna högst upp i listan i nedan dialog. Detta ska underlätta avstämning av flytten och även eventuell ändring av antalet på respektive artikelrad.

 

Om du har flera olika typer av PDF-dokument, t.ex. checklistor och tidböcker, som ska skickas med offert, order eller faktura via e-post, kommer SoftOne GO nu föreslå att dessa ska sammanfogas till ett enda PDF-dokument.

 1. När fakturan är definitiv och klar att skickas till kunden väljer du Skicka e-post.
 2. Nu visas nedan dialog med information om bl.a. vilken mall, mottagare och bilagor som skickas med i e-posten. Kryssrutan för ’Sammanfoga PDF-dokument’ kommer automatiskt att föreslås. Om du aktivt bockar ur denna kommer systemet komma ihåg det. Därefter klickar du på knappen Skicka.
 3. E-postmeddelandet till kunden kommer då innehålla texten från den mall som du har valt och de bifogade dokumenten kommer att slås samman med fakturan, till ett enda PDF-dokument. Om ytterligare dokument i annat format (t.ex. en bild i PNG-format) bifogas kommer det inte att slås samman, utan bifogas som den är.

Det finns nu stöd för att registrera försäljningspriser med så kallad stafflad prissättning för interna artiklar. Detta innebär att det registrerade antalet, på exempelvis en order, påverkar priset.

I nedanstående exempel är priset på en artikel 100 kr/st, men om antalet sålda artiklar uppgår till 200 st blir priset 80 kr/st.

Du kan också välja att sätta ett datum som försäljningspriset ska börja gälla från och/eller ett till och med-datum då försäljningspriset ska sluta gälla. Datumintervallet kan också lämnas blankt – då gäller det angivna priset tillsvidare.

 
Uppsättning

Funktionen för stafflade priser aktiveras genom inställningen ’Använd stafflad prissättning’ som du hittar via Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering.

Flytt av artiklar med stafflad prissättning

Vid flytt av en sådan artikel från en order till en annan med olika försäljningsprislistor sker ingen prisomräkning vid själva flytten, utan det kan du istället göra via funktionsknappen på artikelraderna på den nya ordern. Då görs en omräkning utifrån den aktuella försäljningsprislistan och de stafflade priserna på artikeln.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt